Certificering bedrijfsprocessen

De kwaliteit van (werk)processen kan zichtbaar worden gemaakt door ze te certificeren. Als vereniging en belangenbehartiger delen TLN en haar leden kennis en expertise en geeft TLN toegang tot relevante diensten en producten.