Bedrijfsoverdracht

Het (deels) overdragen van een onderneming heeft nogal wat gevolgen. Als vereniging en belangenbehartiger delen TLN en haar leden kennis en expertise en geeft TLN toegang tot relevante diensten en producten.