Van ketenaansprakelijkheid naar ketensamenwerking

Als partners in de keten meer gaan samenwerken, worden beide partijen uiteindelijk sterker. Dat dachten TLN en evofenedex ook toen ze – mede door de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies – het initiatief namen om Stichting Paychecked in Transport op te richten. Dat is een branchekeurmerk dat het risico op ketenaansprakelijkheid verkleint, dat bijdraagt aan de eerlijke beloning van medewerkers en de kwaliteit en imago van de branche vergroot.

Je zou kunnen zeggen dat een initiatief voor samenwerking in de keten niet nodig is. Met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is er al een wet. Daarbij zijn afspraken voor correcte beloning van medewerkers vastgelegd in de cao. Maar ketenpartners schatten eerder al in dat dit in de praktijk niet voldoende is. Zo constateerde de Arbeidsinspectie de afgelopen jaren verschillende onregelmatigheden binnen bedrijven met betrekking tot gezonde en veilige werkomstandigheden.

De wet en de cao werden niet altijd nageleefd, wat fikse boetes opleverde. Niet alleen voor het gecontroleerde bedrijf, maar ook voor bedrijven waarmee werd samengewerkt. De imagoschade die hierdoor ontstaat is niet eens in geld uit te drukken. Ook niet voor de transportbranche. ‘We zijn blij dat het keurmerk er is, maar hadden natuurlijk liever gehad dat het niet nodig was. Immers, het belonen van medewerkers volgens de cao-beroepsgoederenvervoer zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn’, aldus Machiel van der Kuijl, algemeen directeur bij evofenedex.

Succesvol

De branchesamenwerking voor het PayChecked-keurmerk is succesvol. Dat blijkt uit het ‘Ketenaanpak pakketdiensten Effectonderzoek’ van de Arbeidsinspectie dat werd gepubliceerd in december 2022. Het onderzoek vermeldt onder meer dat de vier grootste pakketdienstverleners in Nederland (PostNL, DHL, GLS en DPD) meerdere maatregelen hebben getroffen. Een voorbeeld daarvan is het verplicht stellen van keurmerken zoals Paychecked.

Maar ook een betere screening van nieuwe (onder)aannemers en periodieke (jaarlijkse) screening van bestaande (onder)aannemers, met als gevolg ook het opzeggen van de overeenkomst met enkele (onder)aannemers. Al heb je als ondernemer je zaken op orde en loop je geen risico op een boete, dan kan het je nog wel omzet kosten. Dit en het verplichtstellen van het keurmerk door grote pakketvervoerders heeft ervoor gezorgd dat er nu bijna 900 keurmerkhouders in het openbare register staan. De groei is in de afgelopen twee jaar met name zichtbaar onder koeriersdiensten, maar we zien ook steeds meer grotere transportbedrijven die het keurmerk erg belangrijk vinden.

Investeren

Zo ook ondernemer en Algemeen Directeur Ruud Jongeneel van Jongeneel Transport. Op 4 oktober 2016 werd door inspectiebureau Cicero een van de eerste twee keurmerken overhandigd aan Ruud Jongeneel. Als ergens de term ‘ambassadeur van het eerste uur’ van toepassing is, dan is dat hier wel. Inmiddels is Ruud sinds 1 december 2022 ook bestuurslid van Stichting PayChecked in Transport.

Jongeneel: ‘Het was eigenlijk heel logisch voor ons om het keurmerk te behalen, omdat het past bij de manier waarop wij werken. We investeren in relaties. Aan de ene kant door onze eigen huishouding goed op orde te hebben, aan de andere kant door te investeren in de partijen waarmee we samenwerken in de keten. Het keurmerk is voor mij een bevestiging van goed werkgeverschap. Daarnaast is het een goed signaal richting onze klanten.’

‘Ik vind het alleen jammer dat de bekendheid in onze sector nog zo laag is’, vertelt Ruud verder. ‘Naarmate meer bedrijven in onze sector voldoen aan het keurmerk, zal het aantal wantoestanden afnemen in de hele keten. En dat laatste is juist zo belangrijk voor het imago van onze sector. Juist in een sector waar het beschikken over voldoende medewerkers zo belangrijk is, moet goed werkgeverschap standaard zijn en geen uitzondering!’

Waarom vindt TLN PayChecked belangrijk?

De cao toepassen zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar de ervaring leert dat dat helaas niet altijd gebeurt. Soms bewust, maar soms ook onbewust. Het keurmerk houdt je scherp en je laat ermee zien dat je de loonbetaling op orde wil hebben. Een hele geruststelling voor de opdrachtgevers die aansprakelijk zijn als het fout gaat. En voor werknemers dat de werkgever de arbeidsvoorwaarden goed heeft gewaarborgd. PayChecked heeft in haar 6-jarig bestaan inmiddels wel bewezen een effectieve rol te kunnen spelen in de ketenverantwoordelijkheid. Dat bevestigt ook de Arbeidsinspectie in haar effectenonderzoek van de ketenaanpak in de pakketdienstensector.

Meer informatie over PayChecked in Transport is te lezen op www.paychecked.nl.

Dit artikel is reeds gepubliceerd in HUB, hét ledenblad van TLN. Auteur: Ria Luitjes

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie adviseurs & medewerkers

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.