Transportsector als goed voorbeeld

Met het invoeren van het keurmerk Paychecked stelt de transportsector een goed voorbeeld waar het gaat om de aanpak van onderbetaling van werknemers. Dat vond minister Koolmees van Sociale Zaken en werkgelegenheid tijdens een debat met Tweede Kamerleden.

​Het keurmerk kwam ter sprake in een overleg over de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Deze wet is bedoeld om constructies aan te pakken die de regels en cao-afspraken te omzeilen. Goedwillende ondernemers hebben daardoor te maken met oneerlijke concurrentie. Binnen de WAS is niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever wordt verantwoordelijk voor het betalen van het cao-loon.

Administratieve la​​​sten

De Kamerleden verschilden sterk van mening waar in de keten (van opdrachtgevers en opdrachtnemers) het zwaartepunt ligt qua verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en verwijtbaarheid. Werkgeverskoepel VNO/NCW heeft er richting Kamerleden op gewezen dat de wet ook veel administratieve lasten met zich meebrengt. De vakbonden gaven aan dat er preventieve werking van de wet uitgaat. Koolmees bracht dat in verband het keurmerk Paychecked.

Paychecked

TLN is voorstander van goed werkgeverschap in de logistieke sector. De kwaliteit van de dienstverlening bepaalt in grote mate het succes van bedrijven in de sector. Om die kwaliteit onderscheidend te maken hebben TLN en evofenedex samen het initiatief genomen het keurmerk Paychecked opgericht. Het keurmerk helpt potentiële klanten van onze leden te kiezen voor een gecertificeerd transportbedrijf.