Bedrag verblijfskosten eigen rijders 2018 vastgesteld

Onlangs heeft de Belastingdienst het bedrag voor de verblijfskosten eigen rijders van 2018 vastgesteld.

Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, mogen €36,50 van de winst aftrekken als verblijfskosten. In 2017 was dit bedrag vastgesteld op €35,50.

De vertrek- en terugkomstdag telt hierbij voor de helft mee. Belastingplichtige moeten hun aantal gereden dagen wel inzichtelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld door het laten zien van de rittenstaat of tachograafschijf.

Twee voorwaarden

De regeling geldt ook voor ondernemers die op meer dan 50 kilometer van hun woonplaats starten. Zelfs als deze internationale rit korter duurt dan 24 uur. Om hiervoor in aanmerking te komen, gelden er twee voorwaarden:

  • ​De ritten dienen plaats te vinden op aaneengesloten dagen.
  • Ten tweede moet het traject van elke rit zich geheel buiten een afstand van 50 km van het woonadres van de transportondernemer.

Aftrek werkelijke kosten

Transportondernemers kunnen ook kiezen voor aftrek van de werkelijke kosten. Eén keer per jaar moet de keuze tussen forfaitaire aftrek en de aftrek van de werkelijke kosten worden gemaakt. Dit geldt dan ook voor alle ritten van dat jaar.

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur