Bedrijfsleven luidt noodklok over N35

TLN doet samen met andere ondernemers- en brancheverenigingen de herhaaldelijke oproep om de N35 snel aan te pakken. De N35 is de enige directe verbindingsweg tussen de groeiende economische regio’s Zwolle en Twente. Het is de hoogste tijd om de weg veiliger, sneller én duurzamer te maken.

De knelpunten op deze N35 zijn fors en tasten de leefbaarheid in de regio aan. In de huidige vorm kan deze Rijksweg de verwachte toekomstige verkeersdrukte niet meer aan. Een oplossing is daarom hard nodig, concludeert het bedrijfsleven in het manifest, dat mede door TLN is opgesteld.

Verbreding
Een opwaardering van de N35 naar 2×2 rijstroken is voor de economische vitaliteit van de regio en de ontwikkeling van sectoren als logistiek, handel en maakindustrie van groot belang. Voor een beter woon-, werk- en ondernemersklimaat is een investering in een veilige, en toekomstbestendige N35 essentieel.

Herhaaldelijke oproep
De discussie over de N35 loopt als sinds 1995. In de afgelopen 25 jaar zijn onderzoeken gedaan, moties ingediend en brandbrieven gestuurd, met geen duidelijke aanpak tot gevolg. Dat terwijl de Provincie bereid is mede te investeren én er een breed draagvlak is voor de verbreding onder inwoners, gemeenten en het bedrijfsleven. Samen met andere partijen roept TLN het Rijk nogmaals op om snel het besluit te nemen om de Rijksweg op te waarderen.

Het manifest over de N35 is onderstaand te downloaden.

Manifest - Investeer nu in de N35

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid