Bedrijven vragen Timmermans steun voor schoon vrachttransport in steden

Emissievrij vrachtverkeer in de stad móet worden opgenomen in de door Frans Timmermans aangekondigde Europese ‘Green Deal’. TLN roept hiertoe samen met bedrijven, het Europese Transport and Environment en Natuur & Milieu op.

Eerder kondigde Europees klimaatcommissaris Frans Timmermans aan snel te komen met een Europese ‘Green Deal’. Het doel hiervan is dat de Europese uitstoot van broeikasgassen in 2030 ruim gehalveerd is.

In een brief (20191127 Brief ‘Green Deal’ aan Europese Commissie (namens TLN, Europese Transport and Environment en Natuur & Milieu)) vragen genoemde partijen Timmermans zich met gerichte acties in te zetten voor emissievrij vrachtvervoer. De belangrijkste aandachtspunten in de brief zijn:

  • Maak schoon goederenvervoer in de stad een van de speerpunten in de Green Deal
  • Zorg ervoor dat voertuigproducenten voldoende nul emissie vrachtvoertuigen (batterij-elektrisch of waterstof) gaan produceren
  • Start een investeringsfonds voor de aanleg van de benodigde laadinfrastructuur

Productie betaalbare elektrische vrachtauto’s

‘In lijn met het Klimaatakkoord zet TLN zich in voor de overstap naar zero emissie bevoorrading van de grotere steden’, aldus Elisabeth Post, voorzitter van TLN. ‘De elektrische vrachtauto’s om dat te kunnen doen, moeten er dan natuurlijk wel komen. En voor redelijke prijzen. Daarom is het van belang dat Brussel scherpe normen stelt waardoor er veel meer elektrische vrachtauto’s geproduceerd zullen worden. Tegelijkertijd moeten we in Nederland snel aan de slag om de laadinfrastructuur tijdig op orde te hebben. Zonder dikke kabels in de grond kunnen er geen e-trucks rijden in de binnenstad.’

Bedrijven willen steun voor schone vrachtwagens

De bedrijven geloven in de potentie van vrachttransport in steden om de CO2-uitstoot te verminderen, luchtkwaliteit te verbeteren en leefbaarheid in steden te vergroten. Frank Verhoeven, CEO van Vos Logistics: ‘Net als veel andere transportondernemingen ambiëren wij emissievrij transport. Technisch is het haalbaar, maar we zijn afhankelijk van het aanbod van goede en betaalbare elektrische voertuigen. Door regelgeving en financiële prikkels kunnen overheden het tempo van deze transitie in belangrijke mate bepalen.’

Initiatief

De oproep is een initiatief van onder andere TLN, Transport & Environment, nationale milieuorganisaties (Natuur & Milieu), Van der Wal, Vos Logistics, Breytner, Unilever, De Rooy en FastNed.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs