Beheer en onderhoud prominent in Kamerdebat

Minister Harbers komt met een uitwerking van het onderhoud aan infrastructuur dat dit en volgend jaar moet worden uitgevoerd. Dat was een uitkomst van het hoofdlijnendebat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. TLN pleit al langer voor beter onderhoud en had (nieuwe) Tweede Kamerleden hiervoor van te voren opnieuw geïnformeerd.

Veel aandacht was er in het Kamerdebat voor extra budget voor beheer en onderhoud aan infrastructuur. Een aantal partijen pleitte in het debat voor meer voorspelbaarheid in de uitvoering van onderhoudswerken zodat onverwachte sluitingen kunnen worden voorkomen. Vaak werd verwezen naar Merwedebrug en Haringvlietbrug. De vragen van diverse Kamerleden sloten aan bij het punt dat TLN met hen had gedeeld. De vraag aan de minister was hoe hij prioritering wil aanbrengen in de besteding van de € 1,25 miljard en wanneer hij een lange termijn planning gaat maken om onverwacht onderhoud te voorkomen.

Langetermijnonderhoud

De minister gaf aan dat hij komt met een uitwerking wat er voor dit en volgend jaar gaat worden uitgevoerd. Hij wil daarna met een structurele planning (vanaf 2024) komen die de langere termijn in kaart brengt van de planning van beheer en onderhoud. Dit ook om de projecten beter op elkaar af te kunnen stemmen.

Duurzaamheidsambities

Het beleidsprogramma klimaat en energie wordt in mei gepresenteerd. Daar gaan de bewindspersonen meer concreet in op de uitwerking van de duurzaamheidsambities van het kabinet. Voor TLN ook belangrijke thematiek. Wij denken stevig vinger aan de pols of die ambities overeen zullen komen.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.