Belangrijke mijlpaal verbreding A27 Houten-Hooipolder

Er een belangrijke mijlpaal bereikt in de verbreding van de A27, de snelweg tussen Utrecht en Breda. Michele Blom, Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat, heeft samen met de bestuursleden van de aannemerscombinatie ALSÉÉN (Ballast Nedam en Fluor) het contract getekend voor de verbreding en renovatie van de A27 tussen de knooppunten Houten en Hooipolder. TLN is verheugd over de verbreding.

Het traject is een bekend knelpunt uit de file top 10, waar het momenteel plek 3 bezet. Met de verbreding van 47 kilometer snelweg op een van de belangrijkste trajecten tussen Midden- en Zuid-Nederland wordt dit fileleed aangepakt. Naast de verbreding wordt knooppunt Hooipolder aangepakt door de aanleg van een fly-over en komen er nieuwe en bredere bruggen (Houtensebrug, Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug).

Met name voor het vrachtverkeer is de A27 een zeer belangrijke snelweg. Dagelijks staan (vracht)auto’s lange tijd in de file. De A27 is het derde duurste fileknelpunt van Nederland met een jaarlijkse economische schade van 17,5 mln euro (Economische Wegwijzer 2020, TLN-evofenedex). TLN pleit dan ook al jaren voor een grondige aanpak van dit knelpunt en participeert daarom in de zgn. Maatschappelijke Adviesgroep (MAG) A27. Deze MAG adviseert bestuurders over de beste aanpak van het fileknelpunt.

“Wij zijn verheugd dat er nu eindelijk zicht is op een oplossing”, zegt beleidsadviseur Regionale Belangenbehartiging Zuid-Nederland Ed van de Meerendonk. “Er rijdt veel nationaal en internationaal vrachtverkeer over deze route. Ondernemers hebben lang gewacht op deze verbreding en we hopen dat met de extra rijstroken het fileleed omlaag gaat.”

Het gaat echter nog wel een aantal jaren duren voordat de verbreding gereed is. Knooppunt Hooipolder zal naar verwachting in 2026 klaar zijn. Het noordelijke deel (inclusief de nieuwe bruggen) zal volgens planning in 2029-2030 gerealiseerd zijn. Het totale project gaat zo’n 2 miljard euro kosten.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.