Belastingplannen met gunstige en ongunstige maatregelen

De belastingplannen die het Kabinet heeft gepresenteerd, omvatten voor ondernemingen zowel gunstige als ongunstige maatregelen. Positief is de verlaging van de vennootschapsbelasting voor kleine bedrijven. Negatief is onder meer de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek.

Nieuwsfeit

Voor kleine bedrijven gaat de vennootschapsbelasting omlaag van 16,5 naar 15 procent. Meer mkb-bedrijven gaan de komende jaren dit lagere tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar € 395.000. De eerder aangekondigde verlaging van vennootschapsbelasting voor grote bedrijven van 25 naar 21,7 procent gaat echter niet door.

Gevolgen voor transportondernemer

De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd dan eerder was aangekondigd. Dit raakt de KTO’er. De zelfstandigenaftrek zou in jaarlijkse stappen worden afgebouwd tot uiteindelijk 5000 euro in 2028, maar dit wordt verder verlaagd naar circa 3200 euro in 2036. Hier staat echter tegenover dat een verlaging van de inkomstenbelasting en de hogere arbeidskorting zijn aangekondigd. Die moeten ervoor zorgen dat zzp’ers er per saldo niet op achteruit gaan.

Inzet TLN

TLN vindt dat in principe dat fiscale maatregelen niet mogen leiden tot het afremmen van het zzp-schap. Daarom zijn we tegen de maatregel om de zelfstandigenaftrek af te bouwen en te beperken. Daarbij trekt TLN samen op met de centrale werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. Gelukkig heeft het kabinet ervoor gekozen de afbouw gepaard te laten gaan met andere belastingmaatregelen, zoals het verhogen van de arbeidskorting. Per saldo moet dit betekenen dat er voor de zelfstandige geen negatieve koopkrachtontwikkeling is.

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur