Beperkingen door wegwerkzaamheden levert een verontrustend beeld op

Beelden zeggen meer dan woorden. Hieronder staat een kaartje van Rijkswaterstaat met de geplande grootschalige werkzaamheden voor 2023 (links) en daarnaast een kaartje (rechts) met een overzicht van de voornaamste locaties waar beperkingen en hinder kunnen optreden, onder andere als gevolg van uitgestelde werkzaamheden. ‘Een verontrustend beeld’, aldus TLN, ‘er wordt te weinig geïnvesteerd in onderhoud.’

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat stuurde deze week de kaartjes als bijlage bij een brief aan de Tweede Kamer en beantwoordt daarmee een verzoek dat ook TLN had: zorg voor een overzicht van de staat van bruggen, viaducten, tunnels en wegen. Ook heeft TLN gevraagd om een plan van aanpak voor beheer, onderhoud en renovatie.

‘Het afgelopen jaar is het aantal van dit soort beperkingen en de kans erop ‘significant toegenomen’, meldt Harbers in zijn Kamerbrief. Het beeld is uitermate verontrustend. Niet alleen de landelijk geplande grootschalige werkzaamheden leiden tot grote hinder voor weggebruikers in 2023 en daarna. Verontrustender is het aantal locaties met risico’s op beperkingen/hinder voor weggebruikers. ‘Dit als gevolg van uitstel van onderhoudswerkzaamheden door onvoldoende budget of zorgen om de constructieve veiligheid, waardoor een verhoogd inspectieregime nodig is’, aldus Rijkswaterstaat.

Concreet komt het neer op zeker veertig belangrijke wegen in het land waar volgend jaar flinke vertraging zal optreden. Op nog bijna dertig snelwegen en bij vijftien bruggen lopen weggebruikers het risico hinder te ondervinden van ‘beperkende maatregelen’ als de veiligheid in het geding komt.

TLN roept de minister op om meer budget voor planmatig onderhoud uit te trekken om te voorkomen dat weggebruikers worden geconfronteerd met onverwachte beperkingen als gevolg van achterstallig onderhoud en onnodig lange onderhoudsperiodes zoals bij de Haringvlietbrug.

‘Onderhoud en renovatie van onze wegen zijn belangrijk, maar doe het op tijd, planmatig en zo dat de hinder voor de weggebruikers tot een minimum beperkt blijft. Meer budget en een goede planning zijn daarbij essentieel’, aldus TLN.

Luister hier naar de reactie van TLN-voorzitter Elisabeth Post bij het RTLZ Nieuws.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.