Bereid je goed voor op de komst van de smart tacho 2

De smart tacho 2 zit vanaf 21 augustus 2023 verplicht in nieuw geregistreerde voertuigen. De smart tacho 2 wordt in de toekomst niet alleen gebruikt voor de handhaving van de rij- en rusttijden maar ook voor de handhaving van cabotage en posting (detachering). Daarom zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd, zoals de automatische registratie van de grenspassage.

In 2025 volgt de verplichte retrofit voor voertuigen die actief zijn in een andere lidstaat dan de lidstaat van registratie. De Europese transportsector staat de komende periode voor een grote uitdaging om tijdig te voldoen aan deze verplichte retrofit.

Beveiliging tegen spoofing

Een andere nieuwe functionaliteit in de smart tacho 2 is de extra controle van het ontvangen satellietsignaal. Deze Galileo OSNMA (Open Service Navigation Message Authentication) controleert of de ontvangen positie werkelijk afkomstig is van het Galileo satellietsysteem. Om zo spoofing of jamming van het satellietsignaal tegen te gaan.

De European Union Agency for the Space Programme (EUSPA) is de organisatie die verantwoordelijk is voor het Europese satellietsysteem Galileo. In 2022 werd duidelijk dat EUSPA de extra authenticatie niet op tijd klaar heeft voor de introductie van de smart tacho 2. Daarom bedacht de Europese Commissie een oplossing: een tijdelijke smart tacho 2 die geen OSNMA authenticatie uitvoert.

De Europese Commissie (EC) stelde voor om de tijdelijke smart tacho 2 een softwareupdate te geven tijdens het eerstvolgende ijkmoment in de werkplaats. Na deze update zou de OSNMA authenticatie wel werken.

Succesvolle lobby

TLN heeft daar een succesvolle lobby tegen gevoerd. Omdat TLN voorzag dat dit veel extra kosten met zich mee zou brengen, naast de kosten van de vervanging van de oude tachografen.

De EC was sceptisch, maar heeft de verplichting uiteindelijk met steun van het ministerie van I&W en andere stakeholders van tafel gehaald. Wel kan de EC besluiten om het in de toekomst alsnog te verplichten.
Het met software updaten van de tachograaf is sowieso een nieuwe functionaliteit in de smart tacho 2. Hiermee kun je toekomstige wettelijke wijzigingen eenvoudig doorvoeren in de tachograaf zonder dat een hardware ‘update’ noodzakelijk is.

Hierbij is het belangrijk om te weten dat het softwarematig updaten van een smart tacho 2 alleen mogelijk is met de werkplaatsapparatuur van hetzelfde merk als de smart tacho 2 die een update krijgt. Kortom, een Stoneridge tachograaf kan alleen een update krijgen met de werkplaatsapparatuur van Stoneridge en een VDO tachograaf kan alleen een update krijgen met VDO werkplaatsapparatuur. Dat is ook waar een groot deel van de extra kosten vandaan komt.

Op maandag 17 april hebben de lidstaten tijdens de vergadering van de Committee on Road Transport besloten om het gewijzigde voorstel, dus zonder verplichte update, van de EC goed te keuren. Nu kunnen de laatste controletesten uitgevoerd worden. Daarbij wordt getest of alle type tachografen en kaarten met elkaar functioneren.

De laatste fase is het type goedkeuring van de tachograaf door de fabrikanten. De verwachting is dat die begin juni beschikbaar is voor de truckfabrikanten om die te monteren in nieuwe voertuigen.

Verplichte retrofit

Voertuigen met een digitale tachograaf, die actief zijn in een andere lidstaat dan de lidstaat van registratie, moeten vanaf 1 januari 2025 voorzien zijn van de smart tacho 2. Voor voertuigen met een smart tacho 1 die actief zijn in een andere lidstaat, ligt deze datum op 19 augustus 2025. En per 1 juli 2026 geldt dat ook voor internationaal rijdende voertuigen vanaf 2,5 ton.

TLN verwacht een grote druk op werkplaatsen en adviseert om dus tijdig te starten met de ombouw naar de smart tacho 2. Bij het vervangen van de tachograaf door een smart tacho 2 is het belangrijk om te weten dat bij het vervangen van een digitale tachograaf en de sensor ook een DSRC-antenne gemonteerd dient te worden. Bij de smart tacho 1 is deze DSRC-antenne al aanwezig en is alleen vervangen van de tachograaf en de sensor van toepassing. In beide situaties zal wel opnieuw een ijking plaatsvinden.

Dit artikel is reeds gepubliceerd in HUB, hét ledenblad van TLN. Auteur: Erik Busser

Bereid je goed voor op de komst van de smart tacho 2!

Op 21 augustus 2023 wordt de smart tacho 2 verplicht in nieuwe voertuigen en in krap twee jaar moet in alle internationaal rijdende voertuigen de huidige tachograaf vervangen zijn.
Wat is er nieuw aan de smart tacho 2? Wat zijn de voordelen van de smart tacho 2? En wat zijn belangrijke aandachtspunten? Wat zijn de exacte invoeringsdata?

TLN organiseert voorlichtingsbijeenkomsten waarin we je volledig bijpraten. Erik Busser en Natalie Krul vertellen over de nieuwe functies van de smart tacho 2, wat de belangrijke data zijn voor de retrofit, wat er vervangen moet worden en geven je tips en handvatten. Meer informatie:

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.