Bereid je voor op Brexit fase 2

De Brexit gaat een volgende fase in. Richting het Verenigd Koninkrijk krijg je vanaf 1 januari 2022 te maken met meerdere aangescherpte douane-eisen. Dringend advies van TLN: bereid je goed voor en voorkom dat je straks stilstaat aan de Britse grens. Of erger, in de Nederlandse haven.

Fase 2 van het Border Operating Model komt eraan. Er is nú actie nodig van alle partijen die exporteren naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Per 1 januari a.s. komt een einde aan de regeling waarmee zes maanden uitstel van invoeraangiften kon worden verkregen. Er moet direct aangifte worden gedaan.

Huidige situatie
Britse importeurs kunnen tot en met 31 december 2021 kiezen tussen direct invoeraangifte doen of de goederen vereenvoudigd inschrijven in de eigen administratie en de aangifte zes maanden later doen. Door deze mogelijkheid zijn er op dit moment aan de Britse grens nauwelijks vertragingen als gevolg van douanehandelingen.

Na 1 januari 2022
Vanaf 1 januari is direct bij binnenkomst in het VK voor alle goederen een invoeraangifte nodig. De toegang van lading tot de Britse havens gebeurt dan via het pre-lodgement- of het temporary storagemodel.

Geen GMR? Geen toegang!
Partijen moeten in het pre-lodgementmodel hun douaneaangiften indienen voordat hun goederen in de EU aan boord gaan. De vervoerder doet aangifte via de Britse Goods Vehicle Movement Service (het informatiesysteem van de Engelse Douane) en koppelt dit aan een specifieke trailer. Het bewijs hiervan – de Goods Movement Reference (GMR) – gebruikt de vervoerder voor de toegang tot de Nederlandse ferryterminal. Eenmaal aangekomen in de Britse haven, kunnen goederen met een GMR in de regel direct door. Geen GMR betekent geen toegang. Niet ingeklaarde goederen worden door de grenslocatie vastgehouden totdat de Engelse douane heeft aangegeven dat de goederen zijn ingeklaard.

Tijdelijk opslaan
Goederen die volgens het temporary storagemodel het VK binnenkomen, kunnen tot 90 dagen aan de grens worden opgeslagen in een tijdelijke opslagfaciliteit. Na aangifte bij de Britse Douane gaan de goederen door naar hun eindbestemming in het VK. Via het temporary storagemodel kun je het maken van een volledige douaneaangifte en het betalen van invoerrechten en belastingen uitstellen tot het einde van de overeengekomen opslagperiode van de goederen. Belangrijk is te controleren of je een voorziening kunt exploiteren en of je voldoet aan de voorwaarden om geïmporteerde goederen tijdelijk op te slaan.

Grenscontroles
Ook nu al gelden in het Verenigd Koninkrijk import- en grenscontroles voor een beperkt aantal goederen, zoals alcohol, tabak, (bio)brandstoffen, visserijproducten, levende dieren en ‘hoogrisico landbouwgoederen’ zoals bomen en vaste planten. Voor deze laatste categorieën is een veterinair of fytosanitair gezondheidscertificaat van een inspectie in het land van herkomst vereist.

Meer informatie over wat je moet doen om je voor te bereiden voor 1 januari 2022? Kijk op www.getreadyforbrexit.nl

Dit artikel is gepubliceerd in HUB 10, hét ledenblad van TLN. Tekst: Hans van den Berg.

Meer weten?

Contact de expert

Fay van Dongen

Clustermanager mainports