Bestuurswissel PayChecked in Transport 2022

PayChecked in Transport heeft een nieuw bestuur. Toegetreden tot het bestuur zijn Ruud Jongeneel (Jongeneel Transport, namens TLN) en Peter Ruyter (namens evofenedex). Ruud Jongeneel is bestuurslid bij TLN en directeur Jongeneel Transport. Jongeneel: “Ik vind het belangrijk dat medewerkers een salaris ontvangen wat behoort bij de functie die ze bekleden. Daarbij komt dat je als bedrijf je processen rondom verloning goed onder controle moet hebben. Dit zorgt voor vertrouwen en rust in je bedrijf. Belangrijke aspecten om je medewerkers te binden en te behouden. En vanuit deze basis kun je je opdrachtgevers ook zekerheid bieden. Het PayChecked in Transport-keurmerk helpt om deze boodschap over te brengen.”

Peter Ruyter is als jurist arbeidsrecht en vervoersrecht al vele jaren actief voor evofenedex. Hij zal na zijn pensionering eind dit jaar actief blijven als bestuurder PayChecked.

René Bruijne (evofenedex), en Fred Visser (TLN) hebben dit najaar het bestuur verlaten. Voorzitter Brigitte van der Burg: “Wij danken René Bruijne en Fred Visser voor hun waardevolle en constructieve bijdrage in het bestuur de afgelopen jaren. Zij hebben er mede voor gezorgd dat het keurmerk stevig staat. Met deze goede basis kunnen we het keurmerk verder ontwikkelen naar een ketenkeurmerk waarbij goed werkgeverschap centraal staat.”

Het bestuur

“De jubileumconferentie in juni 2022 gaf de bouwstenen voor kansen tot meer samenwerking en transparantie in de keten. We gaan het PayChecked in Transport keurmerk breder onder de aandacht brengen. Zodat steeds meer partijen in de keten de waarde van het keurmerk gaan inzien. Ik heb er alle vertrouwen in dat we deze taak met het nieuwe bestuur goed gaan invullen”, aldus Van der Burg.

Het volledige PayChecked in Transport bestuur bestaat uit:

  • Brigitte van der Burg (onafhankelijk voorzitter)
  • Peter Ruyter (namens evofenedex)
  • Theo Heemskerk (namens evofenedex)
  • Enrico (ook wel Rico) van Aggele (Euser Transport, namens TLN)
  • Ruud Jongeneel (Jongeneel Transport, namens TLN 

Over PayChecked in Transport

Het ‘PayChecked in Transport-keurmerk’ is een initiatief van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex. PayChecked in Transport is een keurmerk waarmee transportondernemers aantonen dat zij hun werknemers betalen zoals is afgesproken in de cao en dat hun personeels- en loonadministratie op orde is. Kijk voor meer informatie op www.paychecked.nl.

Mr. Piet Massuger is Consultant Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid en Rij- en Rusttijden bij TLN. Met regelmaat schijft hij een gastblog voor PayChecked vanuit zijn kennis van het cao voor beroepsgoederenvervoer over de weg. Lees hier zijn laatste blog: Het geheel is (soms) meer dan de som van de delen.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.