Bezuiniging op praktijkleren is onbegrijpelijk

TLN is zeer ontevreden met het besluit van het kabinet om op de Subsidieregeling Praktijkleren (SPL) 19,5 miljoen te bezuinigen.

Door middel van deze subsidie kunnen werkgevers veel jonge mensen een vakgerichte opleiding in hun praktijk aanbieden.

Werkgevers steken daar tijd en energie in en moeten bijvoorbeeld ook zorgen voor een praktijkopleider op de werkvloer die in samenwerking met de MBO-opleiding de leerling begeleidt in een correcte beroepspraktijkvorming.

Onverst​an​dig

TLN vindt deze bezuiniging onbegrijpelijk en onverstandig omdat de arbeidsmarkt deze vaklui nu en in de toekomst heel goed kan gebruiken. Met het inmiddels langjarig geconstateerde tekort aan vakkrachten is het onverstandig om te bezuinigen op hun opleiding. TLN is blij dat SPL blijft bestaan maar vindt een bezuiniging om deze redenen volstrekt onacceptabel.

Man​​​ifestatie

VNO-NCW organiseert op 16 oktober een manifestatie om deze bezuiniging van tafel te krijgen. STL (Stichting Transport en Logistiek) werkt aan die manifestatie mee. Daar zal het belang besproken worden van onze leden en van jongeren die profiteren van de BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg waarbij leerling een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever en daarnaast vaak een dag in de week les volgt bij bijvoorbeeld een ROC).​

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs