Boetes door niet-werkende tolkastjes in België

Diverse leden van Transport en Logistiek Nederland (TLN) hebben hoge boetes ontvangen door niet-werkende tolkastjes in België. Hierdoor wordt volgens de wet de kilometerheffing ontdoken en volgt automatisch een boete.

TLN vindt dat deze boetes volstrekt onterecht worden opgelegd omdat ondernemers niets kunnen doen aan het spontaan uitvallen van een kastje. De wetgever maakt daarin geen verschil, geen registratie betekent automatisch 1000 euro boete per keer. Omdat een chauffeur niet in de gaten heeft dat het kastje op enig moment niet heeft gewerkt kan het voorkomen dat er opeens een stapel boetes op de mat valt. Een aantal bedrijven is zo al geconfronteerd met boetes oplopend tot wel 58.000 euro.

Een boete ontvangen en dan?

  • Wacht met betalen van de boete. De termijn van het bezwaartraject is doorgaans korter dan de termijn waarop u een aanmaning voor betaling van de boete ontvangt;
  • Neem contact op met uw toldienstverlener. Bespreek de situatie, stel vast waar de oorzaak ligt en verzamel informatie en argumenten voor de vervolgstap hieronder;
  • Ga in bezwaar tegen de boete bij de gewestelijke Belastingdienst in België (Vlaanderen, Brussel of Wallonië) die hem heeft verstuurd.
  • Informeer TLN. Stuur een kopie van de boete en het bezwaarschrift zodat TLN dit (uiteraard anoniem) in haar contacten met de autoriteiten kan gebruiken.
  • Wacht de reactie van Belgische belastingdienst af. Handel naar bevind van zaken of neem contact op met TLN wanneer u vragen heeft of graag advies wilt.

TLN: ‘Voer het Duitse model in’

​​Diverse toldienstverleners herkennen de plotselinge toename in het aantal boetes en hebben contact met de leveranciers om de oorzaak van de problemen te achterhalen. TLN vindt de gang van zaken volstrekt onaanvaardbaar en onderneemt, samen met de Belgische zusterorganisaties actie. Begin juni is er dan ook overleg met de Belgische overheid. TLN pleit ervoor dat het ‘Duitse model’ wordt ingevoerd. Wat inhoudt dat bij een storing van het tolkastje een dagkaart gekocht kan worden om zo de verschuldigde tol te betalen. Hierdoor kunnen ritten in België zonder vertraging afgerond worden zonder éérst een nieuw tolkastje te moeten halen en worden er geen onterechte boetes uitgeschreven. ​

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.