Boetes vanaf 1 juli bij ontbreken kentekenbewijs

Er worden tot 1 juli 2022 nog geen boetes geheven voor het ontbreken van een kentekenbewijs bij motorrijtuigen met beperkte snelheid, tractoren en eventueel daarachter getrokken materieel. Dat heeft het ministerie van I&W bekendgemaakt. Vanwege de grote drukte qua aanvragen en de bijbehorende doorlooptijd bij de RDW is dit een service richting bedrijven die pas recent in actie zijn gekomen om hun voertuigen bij de RDW te registreren.

De registratieplicht is per 1 januari 2022 hoe dan ook een feit, ondanks deze coulance qua handhaving op de registratieplicht. Op de weg moet daarnaast gewoon worden voldaan aan de verzekeringsplicht. Ook mag met een ongeregistreerd en zonder kentekenplaat rijdend voertuig zowel binnen als buiten de bebouwde kom niet harder worden gereden dan 25 km/u. Met een kentekenplaat mag je buiten de bebouwde kom maximaal 40 km/u rijden. Binnen de bebouwde kom met kentekenplaat mag dat ook, maar alleen als er sprake is van gescheiden fietspaden of op wegen waar geen fietsers mogen rijden, anders geldt ook daar maximaal 25 km/u.

Aantal registraties boven verwachting

Door de veelvuldige communicatie van overheid en brancheverenigingen waren op 21 december in totaal al 660.000 logistieke, bouw- en infragerelateerde en agrarische voertuigen aangemeld voor registratie, waarvan de meeste al eerder in 2021. Daarmee ligt het aantal aanvragen een stuk hoger dan de vooraf ingeschatte 550.000 registratieplichtige voertuigen voor de conversieperiode. De RDW verwacht nu aan het eind van het jaar ruim 710.000 aanvragen. De conversieperiode duurt tot en met 31 december 2021 en is bedoeld voor alle registratieplichtige voertuigen van vóór 2021. Voertuigen die in 2021 tot de weg werden toegelaten, hebben automatisch al een kentekenbewijs via fabrikant of dealer gekregen.

Werkvoorraad en afhandeling

Door deze late en onverwacht hoge werkvoorraad van naar schatting meer dan 75.000 aanvragen die voor 1 januari 2022 zullen zijn ingediend, kunnen logischerwijs niet alle aanvragen voor 1 januari worden afgehandeld. De RDW werkt op maximale capaciteit, maar verwacht toch nog tot eind maart 2022 met die aanvragen in eerste instantie bezig te zijn. Er zal dan in alle gevallen een zogenaamd primair besluit zijn genomen over of een voertuig wel of niet wordt ingeschreven. Na dit primair besluit heeft een voertuigeigenaar 6 weken de tijd om hier bezwaar tegen te maken. De afhandeling van een bezwaarschrift neemt vervolgens gemiddeld 4 tot 6 weken in beslag. Dit betekent dat eind juni alle aanvragen formeel afgehandeld zullen zijn.

Regel registratie uiterlijk 31 december

Ook TLN heeft haar leden het hele jaar via persoonlijke contact, website, social media en verenigingsmagazine HUB opgeroepen om registratieplichtige voertuigen in 2021 op tijd aan te melden. Niet alleen vanwege de wettelijke plicht en voordelen die dit oplevert voor de voertuigeigenaar, maar ook vanwege de nadelen per 1 januari 2022 voor niet-geregistreerde voertuigen. Naast de genoemde snelheidsbeperking, vervalt per die datum ook de goedkope online-registratie bij de RDW en moet er minimaal 140 euro voor een individuele voertuigschouwing worden afgetikt, nog los van de kosten om het voertuig naar een RDW-keuringsstation te brengen. Dus beter laat dan niet, nogmaals: registreer vandaag nog!

Voor meer informatie kun je deze poster 2021 Poster A3 MBBS Registreren - RDW bekijken.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.