Boot-treinfunctie en beschikbaarheidstijd van de tachograaf

In dit derde en laatste deel over het bedienen van de tachograaf komt het gebruik van de tachograaf bij de boot of trein aan de orde en geven we toelichting op de activiteit ‘beschikbaarheidstijd’.

Twee onderbrekingen van gezamenlijk maximaal één uur

Volgens de Europese rij- rusttijdenregels – die gelden sinds 2020 – mag een chauffeur de normale dagelijkse rust- én de wekelijkse rustperiode maximaal twee keer onderbreken bij het gebruik van een boot of trein.

Zo kan de chauffeur de boot of trein op- en afrijden tijdens de rustperiode. Deze twee onderbrekingen mogen in totaal niet langer dan 60 minuten duren en tellen zelf niet als rusttijd. Je mag tijdens deze onderbrekingen activiteiten uitvoeren die je kunt omschrijven als rijden, beschikbaarheidstijd of andere werkzaamheden.

Verder moet je tijdens de overtocht of treinreis als chauffeur kunnen beschikken over een slaapcabine, bed of slaapbank.

Boot-trein en de normale dagelijkse rust en wekelijkse rust

Het is belangrijk dat je de tachograaf bij een boot- of treinreis correct bedient. Dat begint bij het invoeren van de landcode aan het einde van je dagelijkse werkperiode.

Dit bepaalt het aanvangsmoment van de dagelijkse- of wekelijkse rustperiode (1). Zodra je een voertuig op de boot of trein parkeert, dien je naast de rustfunctie ook de zogenaamde boot-treinfunctie in de tachograaf in te schakelen (2).

Na de overtocht of treinreis moet je bij de smart tacho 1 de boot-treinfunctie weer uitschakelen (3). Bij de smart tacho 2 is dat niet nodig.

Wanneer je een grens passeert, moet je op dat moment ook een beginland invoeren om de grenspassage aan te geven (4). Ook dat gebeurt automatisch bij de smart tacho 2. Zodra je de volledige normale dagelijkse rust- of wekelijkse rustperiode hebt afgerond, moet je bij het begin van de volgende dagelijkse werkperiode het beginland invoeren (5).

Korte boot of trein

Ook bij een korte overtocht of treinreis moet je de tachograaf correct bedienen. Bij gebruik van een boot of trein waarin je niet beschikt over een slaapcabine, bed of slaapbank kun je deze tijd registreren als beschikbaarheidstijd. Zodra je voertuig is geparkeerd op de boot of trein moet je de boot-treinfunctie inschakelen (1). Bij aankomst in de haven of terminal moet je bij de smart tacho 1 direct de boot-treinfunctie uitschakelen voordat je de boot of trein verlaat. Tegelijkertijd moet je ook de landcode invoeren waarmee de grenspassage wordt aangegeven (3).

Verschillen in tachografen van de boot-treinfunctie

Bij de digitale tachograaf moet de boot-treinfunctie alleen ingeschakeld worden. Bij de smart tacho 1 moet de boot-treinfunctie bij het einde van de overtocht of treinreis ook uitgeschakeld worden. De smart tacho 2 zal de boot-treinfunctie net als de digitale tachograaf automatisch uitschakelen.

De smart tacho 2 is pas vanaf 21 augustus 2023 verplicht in nieuw geregistreerde voertuigen. Voor bestaande voertuigen die internationaal rijden geldt later een retrofit-plicht. Groot voordeel van de smart tacho 2 is dat grenspassages automatisch worden geregistreerd.

Beschikbaarheidstijd

Beschikbaarheidstijd in de tachograaf is geen pauze of rust en telt niet als onderbreking van de 4,5 uur rijtijd. De uitzondering hierop is de beschikbaarheidstijd bij meervoudige bemanning.

Verwarrend voor chauffeurs is dat tachografen de beschikbaarheidstijd standaard wel berekenen als pauze of onderbreking. Voor de berekening van de 4,5 uur ononderbroken rijtijd en na minimaal 45 minuten beschikbaarheidstijd zal de tachograaf deze rijtijd ‘resetten.’ Deze standaardinstelling kan – afhankelijk van het merk en de versie van de tachograaf – worden aangepast. Zodat ook de tachograaf de beschikbaarheidstijd niet telt als pauze of rust.

Het is belangrijk om de analysesoftware correct in te stellen, zodat de beschikbaarheidstijd in de analyse niet wordt berekend als pauze of rust bij enkel bemande ritten. TLN Tachoweb staat standaard op deze wijze ingesteld, zodat verkeerd gebruik direct zichtbaar wordt.

Dit artikel is reeds gepubliceerd in HUB, hét ledenblad van TLN. Auteur: Erik Busser.

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.