Borgstellingsregeling voor door PFAS- en stikstofcrisis getroffen bedrijven

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) stelt de Borgstellingsregeling sinds 1 januari van dit jaar open voor midden- en kleinbedrijven die kampen met de gevolgen van de PFAS- en stikstofproblematiek.

Midden- en kleinbedrijven die bij een bank aankloppen voor een lening kunnen gebruik maken van de Borgstellingsregeling. Banken weten dan dat de overheid garant staat voor een deel van de lening. Hierdoor krijgt de bank meer zekerheden en zal deze eerder geneigd zijn een lening te verstrekken.

Minimaal 20 procent

Ook transportbedrijven die actief zijn in het grondverzet, de baggersector en de bouw kunnen, mede dankzij de bemoeienis van TLN, gebruikmaken van de Borgstellingsregeling. Voorwaarde is dan wel dat minimaal 20 procent van de jaaromzet uit de door de PFAS- en stikstofcrisis getroffen sectoren wordt gehaald. Daarnaast moet het bedrijf levensvatbaar zijn.

2018 of 2019 peiljaar

De minister laat verder weten dat bedrijven 2019 als peiljaar voor deze regeling kunnen gebruiken. Er mag ook worden uitgeweken naar 2018, als de omzet van 2019 niet representatief is en 2018 een beter kloppend beeld geeft.

  • Lees hier de officiële bekendmaking van de verruimde Borgstellingsregeling in de Staatscourant.
  • Lees hier meer achtergronden over de Borgstellingsregeling en hier over de extra steun die daarbij mogelijk is.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs