Brexit: Britse vakbekwaamheid (Code 95) niet meer geldig?

Op dit moment is er nog geen volledige duidelijkheid over de situatie na de Brexit voor wat betreft de geldigheid van de vakbekwaamheidsbewijzen van Britse chauffeurs die voor een Nederlands transportbedrijf werken of hier wonen.

Het ministerie van IenW heeft bij TLN aangegeven wat de situatie zal zijn bij een ‘no-deal’ Brexit en bij een ‘zachte’ Brexit op basis van de huidige overeenkomst.

Iemand die vervoer van goederen of personen over de weg verricht en in de Europese Unie woont of werkt, moet op grond van een Europese richtlijn vakbekwaamheid bestuurders in het bezit zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid of getuigschrift van nascholing (code 95). Deze kan op het rijbewijs zijn vermeld of op een afzonderlijke kwalificatiekaart bestuurder. Britse chauffeurs met een Brits rijbewijs hebben een kwalificatiekaart.

Geen probleem voor Nederlandse chauffeurs

Voor chauffeurs met een Nederlands rijbewijs waarop de code 95 is vermeld, is er geen probleem. Ongeacht een ‘deal’ of een ‘no-deal’ Brexit kunnen zij zonder problemen hun beroep ook in het Verenigd Koninkrijk blijven uitoefenen, als zij besluiten voor een Brits bedrijf te gaan of te blijven werken. Hun code 95 zal, ook bij een harde Brexit, erkend worden door het Verenigd Koninkrijk.

Geen probleem voor Britse chauffeurs bij ‘deal’

In het geval van een deal blijft het Europese recht voor wat betreft de erkenning van de kwalificaties nog gedurende een overgangsperiode tot en met 31 december 2020 voorlopig volledig van toepassing op het Verenigd Koninkrijk. Dat betekent dat Britse chauffeurs die in dienst zijn van een Nederlands bedrijf ook na de Brexit in de Europese Unie kunnen blijven rijden met hun huidige kwalificatiekaart. Wat er daarna gebeurt, is nog niet bekend.

Groot probleem voor Britse chauffeurs bij ‘no-deal’

Houders van een Brits vakbekwaamheidsdocument gelden bij een ‘no-deal’ Brexit met ingang van 29 maart als bestuurders uit een derde land. Bij een ‘no-deal’ Brexit worden vanaf die datum hun kwalificaties niet langer in de Europese Unie erkend. Nederland is niet bevoegd hierover bilateraal afspraken te maken met het Verenigd Koninkrijk.

Dat levert dus een probleem op voor Britse chauffeurs die wonen en /of werken in Nederland. Een chauffeur uit een derde land die gevestigd is in de Europese Unie, of in dienst is van een onderneming in de Europese Unie, moet bewijzen dat hij/zij de vereiste kwalificaties bezit. Dat kan alleen door in een EU-land de vereiste basisopleiding of nascholing te volgen.

Om niet het risico te lopen dat de men opnieuw de basisopleiding of de nascholing moet gaan doen, wordt aan Britse chauffeurs die in Nederland werken geadviseerd voor de zekerheid voor de Brexit het Britse rijbewijs met de Britse kwalificatiekaart om te wisselen voor een vervangend Nederlands rijbewijs. Men krijgt dan een Nederlands rijbewijs met de code 95. Deze heeft dezelfde looptijd als de kwalificatiekaart.

TLN adviseert om na te gaan of u Britse chauffeurs in dienst hebt, om hen te attenderen op de oplossing die er is via het wisselen van het rijbewijs. Op die manier kunnen zij aan het werk blijven na de Brexit, hoe die er ook uit gaat zien.​

Meer weten?

Contact de expert

Fay van Dongen

Clustermanager mainports