Brexit: CEMT-vergunning aanvragen

Uiterlijk 1 juli 2020 hadden het VK en de EU gezamenlijk moeten besluiten tot verlenging van de overgangsperiode.

Het VK had medio juni al aangegeven geen uitstel te willen. Dat betekent dat de huidige verlengingsperiode op 31 december 2020 afloopt.

Als er voor deze datum geen handelsakkoord is bereikt en/of er ook geen nadere vergunningsafspraken zijn gemaakt, dan kan het vervoer op het VK niet meer met een Eurovergunning worden verricht. Vanaf 1 januari 2021 is dan een CEMT-vergunning vereist. De NIWO zal haar ondernemersloket vanaf 6 juli 2020 tot en met 14 augustus 2020 openstellen, zodat je een aanvraag voor een CEMT-vergunning digitaal kunt indienen.

Indien je je in het verleden hebt aangemeld voor gerichte informatie van de NIWO over de Brexit (via brexit@niwo.nl) dan ontvang je automatisch bericht over de aanvraagprocedure voor de CEMT-vergunning. Voor meer informatie over de CEMT-vergunningaanvraag, neem contact op met de NIWO via 070-3992011 of info@niwo.nl.

Meer weten?

Contact de expert

Fay van Dongen

Clustermanager mainports