Brexit-deal: belangrijke afspraken op een rij

Afgelopen donderdag hebben de EU en het VK een handelsakkoord gesloten. Voor het vrachtverkeer zijn onder andere afspraken gemaakt over cabotage, de Eurovergunning en het Mobilty Package.

TLN is opgelucht dat de twee partijen toch nog een handelsakkoord hebben bereikt, maar benadrukt dat het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari niet meer onder de Europese interne markt valt. Daardoor verandert veel, ook voor transportondernemers. Is jouw bedrijf nog niet voorbereid? Ga dan snel aan de slag. Op getreadyforbrexit.eu lees je precies wat je moet doen om ook na 1 januari van en naar het VK te vervoeren.

Onder voorbehoud
Onderstaande informatie is onder voorbehoud. Hoewel er na jaren onderhandelen eindelijk een handelsakkoord op tafel ligt, is het nog niet definitief. Het akkoord wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Europese en Britse parlement. Pas als zij instemmen, is het handelsakkoord definitief. Hieronder staan de belangrijkste afspraken die in het akkoord zijn gemaakt.

Douaneformaliteiten en controles
Vanaf 1 januari is het VK een zogenaamd derde land en zijn douaneformaliteiten een feit. Daar verandert de Brexit-deal niets aan. Dat komt omdat het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari geen deel meer uit maakt van de Europese Unie en de interne markt. Ook zullen er, in tegenstelling tot vervoer tussen EU-lidstaten, controles op in- en uitgaande goederen plaatsvinden.

Vergunningen en code 95
Code 95 blijft geldig in het VK. Ook hebben de EU en het VK hebben afgesproken dat ze elkaars vervoersvergunningen erkennen. Dat betekent dat je ook na 1 januari met een Eurovergunning naar het VK kan blijven vervoeren. Het is echter onduidelijk of derdelandenvervoer ook onder de dekking van een Eurovergunning valt, of dat hiervoor toch een CEMT vergunning voor nodig is. Hier komen we zo snel mogelijk op terug.

Cabotage
Cabotage is vanaf 1 januari beperkt toegestaan. Europese vervoerders mogen straks nog maar twee cabotageritten in zeven dagen uitvoeren in het VK, in plaats van de huidige drie. Andersom mogen Britse vervoerders maximaal één cabotagerit in de EU uitvoeren.

Mobility Package
Alle bestaande Europese wet- en regelgeving met betrekking tot het vrachtverkeer blijft van toepassing na 1 januari, inclusief veel afspraken van het Mobility Package. Dat betekent dat de wetgeving van onder andere de rij- en rusttijden en de tachograaf onveranderd blijft. Zoals hierboven vermeld verandert de wetgeving van cabotage en derdelandenvervoer wél.

Plantaardige en dierlijke producten
Het Verenigd Koninkrijk is vanaf 1 januari een derde land. Dat betekent dat dierlijke en plantaardige producten (sanitaire en fytosanitaire) aan EU-SPS eisen moeten voldoen. Het VK mag afwijken van de Europese wetgeving en hiervoor andere eisen bepalen. Het is nog niet duidelijk of ze dat doen. Kijk op de website van de NVWA welke Europese regels gelden voor vervoer naar derde landen.

Invoerrechten
Er worden geen invoerrechten op Europese of Britse producten geheven. Om de oorsprong van producten aan te tonen is wel een oorsprongsverklaring nodig. Om de oorsprong te bepalen, zijn in het handelsakkoord specifieke regels opgenomen. Verdere informatie hierover volgt.

Meer weten?

Contact de expert

Fay van Dongen

Clustermanager mainports