Brexit: extra onderhandelingsrondes

De EU en het VK zijn nieuwe onderhandelingsrondes overeengekomen om zo mogelijk toch nog een Brexit-deal te sluiten. Door deze nieuwe onderhandelingsrondes zijn we genoodzaakt ons webinar over de Brexit uit te stellen.

De 7de onderhandelingsronde vindt plaats in de week van 17 augustus, de 8ste in de week van 7 september en de 9de in de week van 28 september. Tussendoor kunnen de hoofdonderhandelaars met hun teams in extra tussenrondes bijeenkomen om de voortgang in het proces te garanderen. Gespecialiseerde sessies kunnen worden gehouden op dossiers waar het proces vastzit, zoals de visserij. Kortom, partijen proberen tot een deal te komen, maar de verschillen zijn helaas nog groot.

TLN zou in september een webinar over de Brexit houden, omdat we hadden verwacht dat er dan op transport- en douanegebied in ieder geval voldoende duidelijkheid zou zijn. Immers, de onderhandelingen zouden in juli afgelopen zijn. Nu de onderhandelingen toch voortgezet worden tot begin oktober en de impact daarvan groot kan zijn, vinden we het verstandiger om het webinar uit te stellen tot begin oktober.

We willen uiteraard zo spoedig mogelijk een nieuwe datum communiceren. Zodra we weten wanneer de Engelse delegatie kan deelnemen, stellen we een datum vast. Mochten de onderhandelingen dan nog niet zijn afgelopen, dan gaan we met de kennis van oktober toch ons webinar houden. Langer kunnen we immers echt niet wachten, de overgangsperiode loopt 31 december 2020 af.

Meer weten?

Contact de expert

Fay van Dongen

Clustermanager mainports