Brexit: game on!

Het is zover: Groot-Brittannië heeft de Europese Raad formeel bevestigd dat het land de EU wenst te verlaten. Een historische gebeurtenis.

​​​​Hoewel Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon hierin formeel wel voorziet, is het natuurlijk nooit echt de bedoeling geweest dat een lidstaat hierop een beroep zou gaan doen.

Onzekere periode

Het onderhandelen over hoe Groot-Brittannië de EU gaat verlaten, gaat nu beginnen. De Europese Raad en het Europees Parlement moeten instemmen met een onderhandelingsmandaat waarmee de Europese Commissie de uittredingsonderhandelingen kan gaan starten. Daar staat 2 jaar voor, maar deze kan worden verlengd als alle lidstaten, inclusief Groot-Brittannië, daarmee instemmen. Omdat er nog nooit een artikel 50 procedure is gestart, gaan we een onzekere periode tegemoet.

Hoe nu verder?

De onderhandelingen duren minimaal 2 jaar, maar kunnen veel langer gaan duren als men er niet uitkomt. De belangrijkste gebeurtenissen kort op een rijtje:

 • 29 maart 2017: GB doet beroep op artikel 50 en geeft aan de EU te willen verlaten
 • Begin april 2017: EU-top waar de Europese Raad lidstaten zal vragen de EC mandaat te geven om de uittredingsonderhandelingen te bespreken met GB
 • Eind april 2017: EC publiceertde onderhandelingsrichtlijnen, gebaseerd op het verkregen mandaat. Eventueel worden parallelle onderhandelingen tussen de EU en GB gevoerd, over de toekomstige handelsdeal met GB
 • April/mei 2017: Start uittredingsonderhandelingen
 • 23 april, 7 mei, 24 sept. 2017: Presidentsverkiezingen Frankrijk en parlementaire verkiezingen Duitsland. De verkiezingsuitslagen in beide landen hebben naar verwachting grote invloed op het onderhandelingsproces met GB
 • Oktober 2017: Great Repeal Bill waar GB eigen wetgeving introduceert omde EU te verlaten. GB zal (delen van) de huidige EU-wetgeving omzetten in GB-wetgeving
 • Oktober 2018: Onderhandelingen afwikkelen, tenzij alle 27 lidstaten wensen door te onderhandelen, omdat partijen er niet uit zijn gekomen
 • Oktober 2018-maart 2019: Het Britse Parlement, de Europese Raad en het Europees Parlement stemmen over elke voorgestelde deal
 • Maart 2019: GB treedt uit de EU

Waarover wordt onderhandeld?

Feitelijk over alles waarover EU-wetgeving bestaat. Voor onze sector betekent dat onder andere: toegang tot markt en beroep, vrij verkeer van personen, goederen en kapitaal, handelsakkoorden, douanezaken, vergunningen.

Wat is de inzet van TLN?

TLN zet in op twee hoofdzaken:

 1. Een Brexit met zo min mogelijk handels- en douanebelemmeringen: een ‘smooth Brexit’
 2. De transport- en logistieke sector moet geen ‘vergeten’ sector worden in de onderhandelingen

In de vele bijeenkomsten die er ondertussen in Brussel, GB en ook Nederland zijn geweest, merk je dat er minder aandacht is voor de gevolgen van een Brexit voor de transport- en logistieke sector. Vooral omdat de sector bekend staat om haar aanpassingsvermogen en daardoor wordt gezien als een sector die ‘zichzelf wel kan redden’. Bij een ‘smooth Brexit’ kan dat inderdaad het geval zijn, bij een ‘hard Brexit’ niet. De dreiging is dan reëel dat de sector wordt teruggezet naar de jaren ‘60 van de vorige eeuw en de wijze waarop we handel en transport straks kunnen uitvoeren niet meer door de markt, maar door de overheid wordt bepaald.

Meer weten?

Contact de expert

Fay van Dongen

Clustermanager mainports