Brexit-onderhandelingen: EU en VK nemen positie in

Kort na het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie presenteerde EU-onderhandelaar Michel Barnier de uitgangspunten waarmee hij de onderhandelingen met de Britten over een nieuwe handelsrelatie tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie wil ingaan.

Belangrijk uitgangspunt is dat de Europese Unie haar standaarden wil waarborgen en ernaar streeft dat het Verenigd Koninkrijk daar in de nieuwe afspraken zo dicht mogelijk op aansluit. Zo zouden beide partijen elkaars fytosanitaire controles moeten erkennen om vertraging in de logistieke keten te voorkomen. Handel zou soepel moeten verlopen door gebruik te maken van bestaande douaneprocedures.

Aantal uitgangspunten

Ook voor het wegvervoer is een aantal uitgangspunten benoemd, zoals toegang tot elkaars markt en gelijke regels op het sociale domein, inclusief de tachograaf. Aangaande cabotage is de Europese Unie minder inschikkelijk. Vervoerders uit het Verenigd Koninkrijk zouden in de Europese Unie niet zomaar onder dezelfde regels mogen caboteren als nu het geval is. TLN maakt zich hierover zorgen, omdat het van belang is, juist voor de Nederlandse transportsector, dat er over en weer gecaboteerd kan worden. Daarbij: als de Europese Unie cabotage en zelfs derde landen vervoer voor vervoerders uit het Verenigd Koninkrijk verbiedt, zal dat andersom ook gaan gebeuren, zo vreest TLN.

Zo soepel mogelijk

Premier Boris Johnson heeft al gereageerd op de plannen van Barnier. Hij is van plan over de volle breedte douane- en grenscontroles voor goederen uit de Europese Unie te introduceren. Dit staat haaks op de wens van TLN om in de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk de doorstroom van goederen zo soepel mogelijk te laten verlopen. De hoop is dan ook dat het vooral wapengekletter van Johnson betreft, en dat gezond verstand uiteindelijk gaat prevaleren. Tijdens een n heeft TLN in ieder geval nogmaals aangedrongen op een relatie met de Britten die zo liberaal mogelijk is en niet moet stuklopen op het verbieden van soorten transport en het inrichten van vergunningcontingenten. Want in dat geval kan de (schaarse) vergunningbeschikking bepalend worden voor het kunnen uitvoeren van een transport naar het Verenigd Koninkrijk. Naar die situatie wil TLN niet terug.

Prioriteit geven aan transport

De Europese koepelorganisatie van het transport (IRU) heeft samen met de organisatie van Europese verladers (ESC) in een brief aan Barnier en Johnson gevraagd om bij de onderhandelingen prioriteit te geven aan het transport. Immers, zonder goede afspraken komt de handel tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in grote problemen.

Visserij cruciaal

In maart gaan de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk van start (zie onderstaande tijdslijn). Om de onderhandelingen op tijd af te kunnen ronden, wil men in juni over een goede basis beschikken. Met name de visserij wordt genoemd als cruciaal voor het welslagen van de onderhandelingen. In juli is ook de deadline voor het gezamenlijk comité om te besluiten of het nodig is de transitieperiode te verlengen met 1 of 2 jaar. In oktober dient er een akkoord te liggen dat in de maanden daarna kan worden geratificeerd. Barnier heeft al aangegeven dat er na december 2020 nog onderhandelingen nodig kunnen zijn om de laatste openstaande onderwerpen uit te onderhandelen.

Tijdlijn onderhandelingen tussen EU en VK:

  • Maart: Europese Raad
  • Maart-april: Onderhandelingsrondes
  • Juni: Europese Raad
  • Juni-juli: Deadline besluit verlenging transitieperiode
  • Augustus-oktober: Onderhandelingsrondes
  • Oktober: Europese Raad
  • Oktober-december: Conclusies/ratificatie eerste overeenkomsten
  • Januari 2021: Eventuele onderhandelingen over openstaande issues

Meer weten?

Contact de expert

Fay van Dongen

Clustermanager mainports