Brexit: wijzigingen per 1 oktober 2021

Per 1 oktober 2021 treedt fase 2 van het zogenaamde Border Operating Model in werking. De belangrijkste wijziging betreft de extra douane-eisen.

Vanaf 1 oktober is voor invoer in het Verenigd Konink een verplicht veterinair gezondheidscertificaat voor vlees, eieren, zuivel, visserijproducten en veel producten van dierlijke oorsprong vereist. Zonder certificaat géén toegang. De Nederlandse exporteur moet het certificaat voorafgaand aan het vervoer digitaal aanvragen bij de NVWA. Als vervoerder dien je het exportcertificaat vervolgens te kunnen tonen aan de Britse grens. Check dus of dit certificaat aanwezig is per 1 oktober indien je veterinaire lading vervoert.

In dit infoblad staan nauwkeurig de verscherpte eisen per 1 oktober uitgelegd.

Brexit communicatie
Alle informatie over Brexit, ook de wijzigingen per 1 oktober en 1 januari, tref je vanaf nu aan op de website www.getreadyforbrexit.eu Op deze website brengen TLN en alle andere stakeholders de informatie samen en houden partijen ook de actualiteit bij. Dat is wel zo efficiënt en transparant. Check dus regelmatig deze website voor up to date informatie over de Brexit.

TLN wijst haar leden graag graag op de laatste nieuwsbrief die we hebben opgesteld. Daarin vind je alle belangrijke informatie over het vervoer naar het VK per 1 oktober.

Meer weten?

Contact de expert

Fay van Dongen

Clustermanager mainports