Brits Lagerhuis stemt in met Brexit-deal

Het Britse Lagerhuis heeft met 330 stemmen voor en 231 tegen ingestemd met de Brexit-deal. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk per 31 januari 2020, om 0.00 uur, daadwerkelijk de Europese Unie verlaat.

Het Britse Hogerhuis en het Europese Parlement moeten de deal formeel ook nog goedkeuren, maar dat is slechts een formaliteit.

In de deal is een overgangsperiode afgesproken waarin het Verenigd Koninkrijk en de EU zijn overeengekomen dat er tot en met tot 31 december 2020 vrijwel niets verandert. Voor het vervoer naar en vanuit het Verenigd Koninkrijk tussen 31 januari 2020 en 31 december 2020 wijzigt ten opzichte van de huidige situatie helemaal niets. Douaneformaliteiten zijn nog niet nodig en ook de Eurovergunning is nog gewoon geldig.

In deze tussenliggende periode trachten het Verenigd Koninkrijk en de EU tot een toekomstig vrijhandelsakkoord te komen. Lukt dat niet, en die kans is erg groot, dan is aan het eind van dit jaar mogelijk alsnog sprake van een no deal Brexit. Premier Johnson heeft namelijk via een aangenomen amendement geregeld dat een verlenging van de overgangsperiode met maximaal 2 jaar – een afspraak die onderdeel uitmaakte van de oorspronkelijke Brexit-deal – uitgesloten is.

TLN heeft tijdens een bijeenkomst in Brussel met het Britse ministerie van Transport en de Britse douane aangedrongen op snelle duidelijkheid rondom de overgang, zodat ondernemers zich in ieder geval kunnen voorbereiden op de situatie na de overgangsperiode.

Meer weten?

Contact de expert

Fay van Dongen

Clustermanager mainports