Brussel kiest voor strenge CO2-normen met vervroegde evaluatie

Vorige week is in Brussel overeenstemming bereikt over een definitieve tekst voor de CO2-normen voor vrachtauto’s. De emissiereductiedoelstellingen komen voor vrachtauto’s uit op 45% in 2030, oplopend tot 65% vanaf 2035 en 90% vanaf 2040.

De Raad, het Parlement en de Commissie zijn het daarnaast eens geworden over het vervroegen van de evaluatie van 2028 naar 2027. Dat is belangrijk omdat dan gekeken zal worden naar de stand van zaken als netstroom en laadinfrastructuur in de EU-lidstaten en naar de rol en mogelijkheden van trucks die uitsluitend rijden op CO2-neutrale brandstoffen. Daarmee blijft de deur op een kier voor de productie onder voorwaarden van de verbrandingsmotor in vrachtauto’s.

Er is ook overeenstemming bereikt over het schrappen van de voorgestelde aankoopverplichtingen voor grote transportbedrijven. Het Europees Parlement kwam aanvankelijk een verzoek om een verplicht aandeel zero-emissie zware motorvoertuigen in eigendom van of geleased door grote wagenparkbeheerders op te voeren. Dat voorstel is nu geschrapt als gevolg van een internationale lobby van de transportorganisaties zoals TLN. Het onderwerp wordt nu aangehouden als onderdeel van de evaluatie die in 2027 zal plaatsvinden. Met het akkoord zijn de wetgevende instanties het eens geworden over een definitieve tekst. Die moet voor vaststelling overigens nog bekrachtigd worden door de lidstaten. Dat laatste besluit wordt uiterlijk in april dit jaar verwacht waarna de invoering kan starten.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.