CBR vervangt omwisselcertificaat code 95

Vanaf 13 september vervangt het CBR het omwisselcertificaat voor de kwalificatiekaart bestuurders. Die kaart kunnen chauffeurs nu al bij de RDW aanvragen.

Op 13 september gaat de gewijzigde Richtlijn Vakbekwaamheid bestuurder in. Naast een aantal inhoudelijke wijzigingen, vervalt hierdoor het omwisselcertificaat. Om te voorkomen dat chauffeurs na die tijd zonder een geldige kwalificatiekaart komen te zitten, kunnen zij deze nu al aanvragen.

Omwisselcertificaat
Het omwisselcertificaat kon worden aangevraagd door chauffeurs die de nascholing in Nederland volgden, maar geen Nederlands rijbewijs bezitten. Met het omwisselcertificaat kon de code 95 vervolgens in het land van oorsprong op het rijbewijs worden gezet. Het omwisselcertificaat werd echter niet in elke Europese lidstaat geaccepteerd en daarom konden sommige chauffeurs hun werk niet langer uitvoeren.

Kwalificatiekaart
Met de gewijzigde Richtlijn is daarom de kwalificatiekaart bestuurders in het leven geroepen. Met deze kaart mag een chauffeur, in tegenstelling tot het omwisselcertificaat dat géén geldige code 95 was, wél als beroepschauffeur werken. Aan de kwalificatiekaart zijn daarom, net als aan het rijbewijs, strenge eisen gesteld. De kaart vraag je aan bij de RDW.

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom