‘CBS-cijfers benadrukken snelle verschoning vrachtwagenpark’

Van elke 100 ritten met goederen die vrachtvoertuigen in 2022 maakten, werden er 84 gereden met voertuigen met relatief schone en zuinige Euro VI-motoren. Dat blijkt uit nieuwste cijfers van het CBS die vandaag bekend zijn gemaakt.

Hoewel deze schonere vrachtwagens gemiddeld langere ritten rijden dan minder schone, is de gemiddelde ritafstand wel afgenomen. Het totaal vervoerd gewicht nam daarnaast toe. Sinds de introductie van vrachtvoertuigen met motoren uit de Euro 6-milieuklasse in 2013 is het gebruik ervan sterk toegenomen. In 2013 werd 2 procent van de ritten met goederen door vrachtvoertuigen met Euro 6-motoren gereden (766 duizend ritten), in 2022 was dit 84 procent (bijna 49 miljoen ritten).

Paul Poppink van TLN over de cijfers van het CBS: “Het benadrukt de snelle verschoning van het Nederlandse vrachtwagenpark. Dat heeft een sterke impact vooral op het gebied van stikstof en fijn stof, aangezien Euro VI wagens 50-80% minder uitstoten dan hun Euro V voorgangers. Je ziet dat de adoptie van nieuwe emissieklassen in het wegvervoer snel kan gaan.”

Euro-VI motor

Op 1 januari 2023 had iets meer dan de helft van de vrachtvoertuigen op de weg een Euro-VI motor (56 procent); dit komt neer op bijna 113 duizend voertuigen. Ter vergelijking: negen jaar eerder had rond de 3 procent een dergelijke motor.

Vrachtvoertuigen met Euro VI-motoren worden vaker dan minder schone vrachtvoertuigen ingezet bij de langere beladen ritten, geeft het CBS verder aan. In 2022 was de gemiddelde rit met lading door deze voertuigen 97 kilometer lang. Voertuigen met minder zuinige motoren (tot en met Euro 2) reden gemiddeld 44 kilometer per rit.

Lees hier het volledige bericht op cbs.nl.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.