CDA Europarlementariërs vragen opheldering over Franse dodehoekstickers

Europarlementariërs Tom Berendsen en Annie Schreijer-Pierik (beiden CDA) hebben opheldering gevraagd aan de Europese Commissie over de per 1 januari 2021 verplichte Franse dodehoekstickers voor alle vrachtwagens die op Franse wegen rijden. Deze maatregel zorgt bij vervoerders, maar ook bij TLN en andere transportorganisaties in Europa voor veel opschudding.

Een van de zorgen van TLN is de werkbaarheid van de stickers, met name voor containervervoer, autotransport en exceptioneel vervoer waar de stickers niet op de lading geplaatst mogen worden. Ook vindt TLN het onwenselijk dat een individueel lidstaat dit besloten heeft en zet TLN vraagtekens of de verplichting van de Franse overheid niet in strijd is met Europese wet- en regelgeving. Volgens een EU-verordening moeten voertuigen die voldoen aan de Europese Typegoedkeuring (ETG) namelijk zonder aanvullende eisen in iedere Europese lidstaat worden toegelaten.

Vragen CDA
Het CDA wil van de Europese Commissie weten welke maatregelen de Commissie neemt om te voorkomen dat afzonderlijke maatregelen van lidstaten het beginsel van vrij verkeer van goederen en diensten in Europa belemmeren. Ook vraagt het CDA naar de rechtmatigheid van de Franse maatregelen in het licht van de huidige Europese wet- en regelgeving. Tot slot wil het CDA ook weten hoe de Europese Commissie de werkbaarheid en de meerwaarde van de dodehoekstickers beoordeelt. Zie hier de vragen die het CDA gesteld heeft. TLN blijft dit dossier op de voet volgen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

Ontvang als lid korting op elke tankbeurt bij BP.