CO2-reductie en economie gaan hand in hand

De geleidelijke overgang naar alternatieven voor aardolie biedt de transport- en energiesector in de EU goede economische vooruitzichten.

Zuinigere vrachtauto’s en vrachtauto’s met zero emissie (ZE) aandrijving verminderen de behoefte aan aardolie aanzienlijk. ​Dat blijkt uit het rapport 'Trucking i​nto a Greener Future'​ van Cambridge Econometrics.​​

Minder import van aardolie betekent dat er minder kapitaal verdwijnt naar buiten de EU. De onderzoekers verwachten dat de technieken van accu’s en waterstoftoepassingen voortdurend verbeteren en voordeliger worden. Dat maakt vanaf 2030 een sectorbrede toepassing van elektrisch aangedreven vrachtauto’s mogelijk. Hiermee valt bovendien nieuwe werkgelegenheid in de EU samen.

Maar de onderzoekers signaleren ook diverse uitdagingen om zulke verwachtingen waar te kunnen maken. Waar de total costs of ownership (TCO) voor de vervoerders zich zal kunnen gaan meten met dieselvrachtauto’s, vindt er wel een verschuiving van kosten plaats. Ondernemers zullen fors besparen op brandstofkosten, maar meer kapitaal nodig hebben voor de aanschaf van de duurdere ZE-vrachtauto’s. Dat kan uitdagingen opleveren voor de financiering.

Batterij-elektrische en waterstof-elektrische vrachtauto’s

Daarnaast laat het rapport zien dat er in de EU een infrastructuur aangelegd dient te worden voor het snelladen van batterij-elektrische vrachtauto’s en voor het tanken van waterstof in waterstof-elektrische vrachtauto’s. De onderzoekers benadrukken dat overheden met een vooruitstrevende aanpak moeten komen om de risico’s van de transitie voor transportondernemers en energieleveranciers te beperken. Het beleid moet erop gericht zijn een directe stimulans te bieden aan transporteurs voor de opschaling van het gebruik van ZE-voertuigen en aan energieleveranciers voor de uitrol van laad/tankfaciliteiten. Hierbij kan gedacht worden aan subsidies, kilometerheffing en aan strenge emissienormen voor de fabrikanten van vrachtauto’s.

Het rapport van Cambridge Econometrics (2018 Rapport Trucking into a Greener Future - Cambridge Econometrics) sluit nauw aan op de koers van Nederland voor CO2-reductie in het goederenvervoer. De voorbereidingen voor het Nederlandse klimaatakkoord staan ook in het teken van ZE-voertuigen voor de binnensteden en alternatieve brandstoffen voor zwaardere vrachtauto’s buiten de binnensteden. Voor die categorie transport is elektrische aandrijving voorlopig technisch niet haalbaar. Ook in Nederland komt het aan op toekomstgericht overheidsbeleid dat transportondernemers ondersteunt bij de transitie naar low en zero emission aandrijftechnologieën met de bijbehorende infrastructuur voor laden en tanken. 

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs