CO2-uitstoot ook op offerte

Klanten vragen steeds vaker wat de CO2-uitstoot van het vervoer is en hoe het beter kan. Voor logistiek dienstverlener Van den Bosch uit Erp is het de aanleiding om dit jaar naast de prijs en de doorlooptijd ook de CO2-uitstoot op een offerte te gaan zetten.

Dick Schouten is projectmanager bij Van den Bosch. Sinds begin 2020 onderzoekt hij de mogelijkheden om duurzaamheid steeds meer onderdeel te maken van de bedrijfsvoering. CO2-besparing is daar een belangrijk onderdeel van.

Data

‘Vanaf 2020 brengen we de CO2-uitstoot in beeld. Dat doen we met behulp van onze data, gecombineerd met Big Mile’, zegt Schouten. ‘Het principe is eigenlijk simpel: wij stoppen onze relevante data in de tool en het Big Mile-platform presenteert heel helder onze uitstoot. Daarmee gaan we naar onze klanten en kunnen we laten zien welke verbetermogelijkheden er zijn.’

Koploper

De motivatie om hiermee actief aan de gang te gaan, is dat Van den Bosch graag koploper wil worden op het gebied van duurzaamheid. Schouten: ‘Als logistiek dienstverlener doen we dagelijks een beroep op ons milieu. Deze impact willen we ombuigen. Als groot bedrijf kun je beweging in de markt creëren. Klanten vragen er ook naar. Zij hebben hun duurzaamheidsdoelstellingen en zijn benieuwd wat wij voor hen kunnen doen op het vlak van CO2-reductie. Wij kunnen dat nauwkeurig aangeven op het niveau van de klant en zelfs op dat van een zending. Het is ook een business-strategie om ons als groen bedrijf te profileren.’

Drie variabelen

Om de CO2-meter te monitoren, heb je data nodig. Van den Bosch heeft veel data beschikbaar. ‘Via de boordcomputer in onze trucks hebben we veel actuele gegevens. Ook van veel trein- en bootverbindingen weten we het aantal kilometers en kunnen we berekenen welke CO2-uitstoot dit met zich meebrengt. Vanaf dit jaar staan op onze offertes drie variabelen: de prijs, de doorlooptijd en de CO2-uitstoot. En de eventuele CO2-reductiealternatieven’, zegt Schouten met enige trots.

CO2-belasting

Hij vervolgt: ‘Als ik iets van Erp naar Londen wil vervoeren, zijn er veel verschillende manieren om de lading bij de klant te krijgen. Met een truck over de weg is de doorlooptijd één dag, bij een intermodale optie via weg en shortsea is het drie dagen. Dat scheelt CO2-uitstoot. Op zo’n manier kun je de klant bewust maken van de keuzemogelijkheden en laten kiezen. Met de invoering van de CO2-belasting die een klant straks gaat betalen, kun je onderaan de streep minder geld kwijt zijn voor een rit omdat je minder uitstoot. Dan wordt bijvoorbeeld intermodaal vervoer met een langere doorlooptijd of het gebruik van HVO-diesel mogelijk een aantrekkelijker alternatief voor klanten. Wij rekenen het ze wel voor.’

Verbetermogelijkheden

Van den Bosch levert klanten gevraagd en ongevraagd inzicht in hun CO2-reductiemogelijkheden. ‘Met name grote klanten vragen er zelf naar’, aldus de enthousiaste projectleider. ‘Zij vragen bijvoorbeeld ieder kwartaal een overzicht van de CO2-uitstoot. Wij gaan dan met die klanten in gesprek over verbetermogelijkheden. Bijvoorbeeld wat het omschakelen naar HVO voor hen kan betekenen. Maar we gaan ook verder. Wij adviseren bedrijven over de inrichting van hun productieproces waarbij bijvoorbeeld minder transportbewegingen nodig zijn. Daardoor verminder je de CO2-uitstoot en help je de supply chain te optimaliseren.’

Intermodaal

De Brabantse vervoerder is met een breed netwerk van boot- en treinpartners een sterke speler op intermodaal gebied. In de praktijk biedt Van den Bosch dat dan ook als groener alternatief aan. Schouten: ‘HVO betekent direct iets voor de prijs. De trein of boot als alternatief voor een truck heeft invloed op doorlooptijd of beladingsgraad. En natuurlijk op de CO2-uitstoot.’

Dit artikel is eerder verschenen in het decembernummer van HUB (het ledenblad van TLN) en is geschreven door Hans van den Berg, senior communicatie adviseur bij TLN.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.