Commissie Bevoorrading Amsterdam brengt advies uit over ontheffingen en vergunningen

De Commissie Bevoorrading Amsterdam (CBA) heeft uit verschillende hoeken signalen ontvangen over het beleid omtrent ontheffingen en vergunningen voor goederenvervoer, bouwlogistiek en verhuizingen. De praktische invulling werkt anders uit dan in de beleidsvorming is bedacht. De commissie, waar TLN en evofenedex de voorzitters van zijn, heeft gemeentelijke aandacht gevraagd voor de volgende punten: ontheffing & vergunningverlening, leges, handhaving en communicatie.

In de Commissie Bevoorrading Amsterdam werken vertegenwoordigers van het bedrijfsleven samen met de gemeente aan onderwerpen die te maken hebben met de mobiliteit en bereikbaarheid in de stad. De leden van de adviesgroep zijn de oren en ogen van de sector en weten wat er speelt op de logistieke thema’s. De commissie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen richting het college van B&W. Het advies wordt uitgebracht op basis van berichtgeving en signalen uit het bedrijfsleven aangaande de nieuwe regels in de 7,5 ton zone, de aanscherping van de milieuzone, de start van Logistiek020 en met het oog op de toekomstige zero-emissie zone.

Maatwerk

TLN en evofenedex vragen via de commissie aan de gemeente om maatwerk beter mogelijk te maken en zo de administratieve last te beperken. Denk hierbij aan last-minute toegang en het door kunnen geven van meerdere kentekens per ontheffingsaanvraag. Logistiek luistert nauw en is vaak een last minute kwestie. Ondernemers die de Amsterdamse binnenstad betreden worden gevraagd per kenteken een aanvraag te doen. Dit veroorzaakt grote administratieve- en planningslast. Vaak is het voor ondernemers lastig om ruim van tevoren te bepalen welke voertuigen ingezet worden. Bovendien moeten ondernemers kunnen rekenen op een betrouwbare afhandelingstermijn van de aanvraag.

Handhaving

Laden en lossen in Amsterdam is begrijpelijk gebonden aan regels. Hierbij hoort toezicht op naleving van de regels en consequente handhaving. CBA ontvangt signalen vanuit het bedrijfsleven dat de handhaving helaas niet altijd consequent verloopt. Bedrijven met een vergunning zien steeds vaker andere aanbieders verschijnen, die op willekeurige plekken zonder vergunning laden en lossen. Optreden daartegen blijft geregeld achterwege (ook vanwege de mindere mate van herkenbaarheid), terwijl de erkende bedrijven regelmatig worden gecontroleerd op een geldende ontheffing. De commissie pleit voor consequente handhaving, dit draagt namelijk bij aan een gelijk speelveld.

Communicatie

Tot slot is het niet altijd duidelijk wanneer er een ontheffing aangevraagd dient te worden. De gebruikelijke hulplijn van de gemeente (14 020) heeft vaak niet het juiste of specifieke antwoord paraat. Dit leidt tot vertraging, frustratie en onbegrip aan de kant van de ondernemer en een hogere werklast aan de kant van de gemeente. Gemeentemedewerkers dienen te beschikken over de juiste informatie rond het thema goederenvervoer.

Het advies ligt ondertussen bij de wethouder en TLN en evofenedex wachten de reactie af. Ondernemers die aanlopen tegen soortgelijke problematiek met het transport in Amsterdam vragen wij contact op te nemen met info@tln.nl.

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.