Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte

Vandaag is definitief bekend gemaakt dat werkgevers vanaf 1 april 2020 compensatie kunnen aanvragen voor de door hen betaalde transitievergoeding aan werknemers die langdurig ziek zijn en waarvan het dienstverband beëindigd is.

​​De wet die dat regelt was al eerder aangenomen, maar vandaag is bekend gemaakt dat dit onderdeel van die wet per 1 april 2020 in werking treedt. Daarnaast is vandaag de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant verschenen. Die regeling is een uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling na langdurige ziekte wordt geregeld.

Binnen 6 ma​​​​anden

Het belangrijkste van deze regeling is dat die de termijnen noemt waarin de aanvragen om compensatie bij het UWV ingediend moeten worden. Dat moet, voor gevallen waarin de transitievergoeding op of na 1 april 2020 betaald wordt, binnen 6 maanden na betaling van de transitievergoeding aan de werknemer gebeuren. Te late aanvragen worden afgewezen. Dat geldt overigens ook voor aanvragen die al ingediend worden voordat de werkgever de gehele vergoeding heeft betaald.

Terugwerkende kracht

Omdat de wet terugwerkende kracht kent tot 1 juli 2015, is er voor de transitievergoedingen die voor 1 april 2020 betaald zijn/worden een aparte regeling getroffen. Daarvoor moet de compensatie voor 1 oktober 2020 aangevraagd zijn. Het indienen van de aanvraag kan vanaf 1 april 2020. ​

Meer weten?

Contact de expert

Saskia Kraaijenoord

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.