Compensatie voor rijden op lng 12,5 cent per kg

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de hoofdlijnen voor de stimuleringsregelingen (bio)lng gepresenteerd. De compensatie van 12,5 cent per kg gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 in.

​​​​Momenteel wordt nog onderzocht over voor bio-lng een apart tarief komt. TLN is positief over de lng-stimuleringsregeling, omdat het een stap in de goede richting is.

Ingezet op herstel

Het ministerie van Financiën beëindigde in het najaar de oude teruggaveregeling. Het nationaal LNG platform, RAI Vereniging, Bovag, evofenedex en TLN hebben zich de afgelopen maanden ingezet om deze tegemoetkoming te herstellen. De compensatie voor het gebruik van lng ten opzichte van andere fossiele brandstoffen zorgt onder andere voor een impuls in de transitie naar duurzamer wegtransport en de stimulatie van ontwikkeling van bio-lng in het zware wegvervoer.

Het ministerie zal de komende periode, samen met de sector, de nadere juridische uitwerking van de regeling vorm gaan geven.​​

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs