Conferentie ‘Women in Transport’

De balans tussen mannen en vrouwen in de transportsector is erg scheef. In heel Europa is slechts 22% van de werknemers in de sector vrouwelijk. Het percentage vrouwen in wegtransport is slechts 14%.

​Reden voor de Europese Commissie om het ‘Women in Transport’-platform te lanceren. TLN was daar afgelopen dinsdag bij aanwezig.

Afgelopen voorjaar heeft de Commissie het ‘Women in Transport – EU Platform for Change’ gepresenteerd aan het TLN Vrouwennetwerk tijdens het bezoek aan Brussel. Met dit platform wil de Commissie het aantal vrouwelijke werknemers in de transportsector vergroten. Het platform is bedoeld om best practices te delen en op die manier meer bedrijven en organisaties gereedschap te geven om aan de slag te gaan.

Ervaringen en ideeën​​​ delen

TLN was dinsdag aanwezig bij de conferentie en nam daar deel aan de discussies. Bij de conferentie waren vertegenwoordigers uit diverse modaliteiten aanwezig (spoor, weg, maritiem, luchtvaart) en uit verschillende belangengroepen (werkgevers, werknemers, ambtenaren vanuit de EU-lidstaten). De interactieve conferentie stond in het teken van het delen van ervaringen en ideeën. Zo waren er presentaties van onder andere Deloitte en Ecorys die keken naar de aantrekkingskracht van de sector op vrouwen en manieren om vrouwen in de transportsector actief te krijgen. Zij gaven aan dat de transportsector een sector is die worstelt met een negatief imago en vaak wordt ervaren als ouderwets en onaantrekkelijk.

Balans tussen werk en privé

De balans tussen werk en privé en het tegengaan van stereotypes waren de grote thema’s van de dag. Deze thema’s kwamen veel aan bod bij het delen van ervaringen uit de praktijk en de meeste ondervraagden gaven als motivatie voor het kiezen van een bepaalde baan dan ook een goede balans tussen werk en privé. Bedrijven die hier prioriteit aan geven, zijn vaak ook de bedrijven waar gemiddeld meer vrouwen werken.

Ook Eurocommissaris van Transport, Bulc, nam actief deel aan de discussies die middag. Ze sprak openhartig over het belang van het creëren van meer kansen, maar wees er ook op dat vrouwen de kansen moeten grijpen als ze zich voordoen. Haar boodschap richting bedrijfsleven: maak het verhogen van het aantal vrouwen in je bedrijf prioriteit en je zult veranderingen zien. Hou het niet alleen bij beloftes maar maak die beloftes ook waar. Er liggen op dit gebied nog heel veel kansen in transportsector.

TLN Topvrouwen​​​overleg

Kort geleden organiseerde TLN een overleg voor een aantal topvrouwen in de Nederlandse transportsector. Hier werd ook gesproken over het belang van diversiteit in de sector, het doorbreken van stereotypes en manieren om de transportsector aantrekkelijker te maken voor vrouwen. Op 21 december verschijnt er een uitgebreid artikel over dit onderwerp in ons magazine ‘Nederland Logistiek’.​

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom