De toekomst van de vrachtfiets

Voor de vrachtfiets is een belangrijke rol weggelegd om een bijdrage te leveren aan de speerpunten verkeersveiligheid en duurzaamheid. Tweede Kamerleden en beleidsmedewerkers van D66, VVD en BBB gingen daarover in gesprek met bedrijven. Hoe denken zij dat vrachtfietsen zo veilig én duurzaam mogelijk de weg op kunnen? Nú en in de toekomst.

Vanwege de coronamaatregelen bracht TLN de deelnemers online bij elkaar om van gedachten te wisselen. DHL, PostNL en Cycloon Post & Fietskoeriers (allemaal lid van TLN) hebben nu al honderden vrachtfietsen rondrijden. Door de duurzaamheidsambitie van de transportsector zullen dit er waarschijnlijk alleen maar meer worden.

Voorstellen

De bedrijven doen daarom voorstellen voor aanpassing van het Kader voor Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs), opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met grote belangstelling luisterden Peter de Groot (VVD), Kiki Hagen (D66) en Henny Verhoeven (BBB) naar de ideeën van transportondernemers.

Wensen van de ondernemers

De bedrijven droegen de volgende punten aan:

  • Hanteer Totaal Toegestane Massa van de vrachtfietsen in plaats van maximaal gewicht van het voertuig.
  • Vergoot de maximale lengte van 3,0 naar 3,5 meter.
  • Het gebruik van aanhangers moet mogelijk blijven.
  • Geef bedrijven de mogelijkheid om zelf mensen op te leiden in plaats van het verplicht stellen van een bromfietsrijbewijs.

Al deze punten bevorderen de verkeersveiligheid en zijn ook nog eens duurzaam. ‘Als je bijvoorbeeld de maximumlengte aanpast, kun je meer vervoeren’, zei Branko Schuurman van DHL, eraan toevoegend: ‘Hierdoor hoeven we geen bestelbusjes te gebruiken.’

Koploper

Nederland is koploper in Europa als het gaat om de inzet en de productie van vrachtfietsen. Het is belangrijk om dat te blijven, want vanaf 2025 moeten in Nederland 30 tot 40 steden zero-emissie bevoorraad worden. Daarom zijn DHL, PostNL en Cycloon Post & Fietskoeriers blij dat ze in gesprek konden met de politiek, zodat ‘de praktijk’ een stem heeft. ‘Beslissingen die nu in het kader van LEVs worden genomen, hebben grote impact op het goederenvervoer in Nederlandse binnensteden. Het is belangrijk dat we hierover in dialoog zijn met de politici, zodat zij uit de praktijk horen wat er in de toekomst beter kan’, aldus Ivo Poulissen van PostNL.

Besluitvorming

De betrokkenheid van de Kamerleden en beleidsmedewerkers doet ook Nick Vreeswijk van Cycloon Post & Fietskoeriers deugd. ‘Ik ben blij dat TLN dit mogelijk maakt en de Kamerleden heeft kunnen overtuigen om mee te doen aan dit gesprek. Het is goed om te zien dat zij hier ook zo mee bezig zijn en dat onze punten hopelijk worden meegenomen in de besluitvorming.’

Deelnemende bedrijven

DHL
DHL heeft ruim 120 vrachtfietsen rondrijden in Nederland. Het bedrijf heeft ongeveer 170 mensen in dienst die de fietsen kunnen besturen. De meest vervoerde producten zijn kleinere pakketjes en documenten.

PostNL
PostNL beschikte in 2020 over 1300 elektrische voertuigen: van vrachtfietsen, e-bikes, elektrische scooters tot elektrische pakketbussen. Deze elektrische vloot wordt de komende periode versneld uitgebreid.

Cycloon Post & Fietskoeriers
Cycloon heeft ruim 350 vrachtfietsen rondrijden in Nederland. Het bedrijf heeft ongeveer 500 mensen in dienst die de vrachtfietsen kunnen besturen. De meest vervoerde producten zijn pakketjes.

Extra onderzoek

Inmiddels weten we dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat extra onderzoek gaat doen naar de impact van vrachtfietsen in de stadsdistributie. Dit doet ze na Kamervragen van Peter de Groot en Kiki Hagen die zijn gesteld op 2 december 2021. Dat onderzoek moet na de zomer zijn afgerond.

Dit artikel is gepubliceerd in HUB 10, hét ledenblad van TLN. Tekst: David Kersemaekers.

Kamerleden met bedrijven in gesprek

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs