Defecte Calandbrug onderstreept belang van investeren in onderhoud

Door een defect aan het draaimechaniek is de Calandbrug (N15) bij Rozenburg afgesloten. Daardoor kan er naar verwachting twee weken geen verkeer over de brug. Om soortgelijke onverwachte afsluitingen, waar transportondernemers vaak de dupe van zijn, in de toekomst te voorkomen roept TLN op om het achterstallige onderhoud aan bruggen en tunnels in kaart te brengen, zodat het noodzakelijke onderhoud zo snel mogelijk kan plaatsvinden.

De hefbrug ligt op een belangrijke route voor het goederentransport richting het havengebied. In november was een deel van deze brug afgesloten, omdat er scheuren in het wegdek zaten. Spoorwegbeheerder ProRail heeft laten weten dat herstelwerkzaamheden aan de brug naar verwachting twee weken in beslag gaan nemen. Dat betekent dat er omleidingsroutes ingesteld gaan worden en er extra reistijd zal zijn. Gevaarlijke stoffentransport moet omrijden via het onderliggende wegennet, de route over de Rozenburgsesluis.

TLN pleit al langer om voldoende middelen beschikbaar te stellen voor de huidige onderhoudsopgave van infrastructurele kunstwerken in Nederland, die naar verwachting nog meer oponthoud gaat opleveren in de toekomst. Aangezien transportondernemers vaak de dupe zijn van de maatregelen die worden ingesteld, is het zaak om onverwachtse (onderhoud)defecten zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.