Definitief cao-akkoord

Tijdens het cao-overleg van 14 oktober hebben TLN en VVT een eindbod gedaan. De vakbonden FNV, CNV en de Unie hebben ons eindbod voorgelegd aan de achterban. Deze achterbanraadpleging heeft inmiddels plaatsgevonden en heeft geleid tot instemming met ons eindbod. Er is dus een nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen tot stand gekomen.

Nu er een definitief akkoord is over een nieuwe cao zullen cao-partijen het resultaat gaan vertalen naar een cao-tekst die voor algemeen verbindend verklaring zal worden voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op korte termijn zullen ook de loontabellen en de bedragen met betrekking tot de verblijfkostenvergoeding op de website van TLN worden gepubliceerd. Tevens zal er weer een cao-voorlichtingsbrochure beschikbaar komen voor de leden.

Over de nadere invulling van de gemaakte cao afspraken zullen de leden van TLN zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden. Voor vragen kun je contact opnemen met de ledendesk van TLN.

Hier nogmaals de inhoud van het eindbod (nu cao-akkoord): TLN en VVT doen eindbod.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.