Doe mee aan het IRU Onderzoek naar Chauffeurstekort 2024

Het mondiale chauffeurstekort is een van de meest dringende kwesties waarmee we geconfronteerd worden. Jaarlijks analyseert de IRU gegevens over de onderliggende oorzaken van dit probleem en brengt deze naar voren in de (Europese) lobby.

Sinds 2019 voert de IRU daarom jaarlijks een enquête uit, waardoor trends kunnen worden geïdentificeerd en de effecten van interventies kunnen worden beoordeeld. TLN maakt gebruik van het IRU-rapport voor onze belangenbehartigings- en lobbyactiviteiten op nationaal niveau. De verzamelde gegevens zijn daarom van cruciaal belang voor alle TLN-leden. Daarom vragen IRU en TLN alle transportbedrijven om de enquête in te vullen.

De vragenlijst is hier beschikbaar: https://www.surveymonkey.com/r/IRUdrivershortage2024

Let op: de enquête loopt tot 31 mei 2023

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom

Beleidsadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.