Dramatische daling controlecijfers van ILT

De controlecijfers van ILT geven een dramatisch slecht beeld, aldus een rapportage van de Europese Commissie. Voor TLN een bevestiging van een eerdere oproep aan de nieuwe regering voor meer capaciteit voor fysiek handhaving langs de weg. TLN doet opnieuw beroep op de formerende partijen.

De ILT zakte verder af met een cijfer van 2,2% naar 1,5% controles van het totaal aantal werkdagen per jaar. Hiermee komt de controleinstantie op de helft van de norm van 3% die de Europese Commissie (EC) heeft vastgesteld en ver onder het Europees gemiddelde van 5%.

Achter lopen
Het betreft de periode van 2016 tot 2018 waarover de EC haar tweejaarlijkse verslag (20210930 Rapport Europese Commissie: Controle Richtlijnen 2017 - 2018) met controlecijfers rij- en rusttijden heeft uitgebracht. De EC loopt daarmee 3 jaar achter de feiten aan, omdat lidstaten niet tijdig de gegevens aanleveren. Dat hadden ze 2 jaar geleden al moeten doen.

Uitleg ILT
Uit de toelichting van de EC blijkt dat de Nederlandse inspectie heeft aangegeven dat zij naast het reguliere toezicht ook werken met toezicht op basis van vertrouwen (de convenanten aanpak). Als het aantal dagen dat zij op die manier controleren wordt opgeteld bij de reguliere inspecties, zou hen wel aan of boven het minimum brengen van 3%.

Pakkans onvoldoende
‘Dit zijn oneigenlijke argumenten’, aldus Natalie Krul, strategisch beleidsadviseur bij TLN. ‘Het gaat hier om een handjevol goedwillende bedrijven waar niet de ernstigste risico’s zitten. Die hebben hun systemen op orde, worden geaudit, en kiezen daarmee voor een vorm van vrijwillig toezicht. Dat, en ook de opvolger daarvan – de digitale controles – kunnen wegcontroles niet vervangen en zetten uiteindelijk geen zoden aan de dijk waar het de pakkans betreft langs de weg.’

Ongelijke behandeling
‘Buitenlandse kentekens worden in die systemen immers niet meegenomen en uit niets blijkt dat de ILT in haar toezicht langs de weg nu verhoudingsgewijs meer buitenlandse voertuigen aanhoudt om de gelijke behandeling te garanderen. Dat creëert een ongelijke behandeling naast de toch al lage pakkans’, aldus Krul.

Formatie
In haar brief aan de formateur heeft TLN er al op gewezen dat effectieve handhaving en vertrouwen in toezicht belangrijke randvoorwaarden zijn voor een gelijk speelveld waarin de sector duurzaam kan verdienen. TLN zal zich daar de komende tijd voor blijven inspannen.

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant