Drie gebieden uitgezonderd van milieuzone Amsterdam

Drie gebieden binnen de Amsterdamse ring blijven uitgezonderd van de nieuwe milieuzone, die in november ingaat. In die gebieden wegen de gebied- en bedrijfsspecifieke belangen zwaarder dan de effecten op de luchtkwaliteit. Oorspronkelijk zou het hele gebied binnen de A10 onder de milieuzone vallen.

In afstemming met het bedrijfsleven en de Commissie Bevoorrading Amsterdam (CBA), waarin TLN is vertegenwoordigd, is besloten dat drie gebieden in het kader van de milieuzone 2020 uitgezonderd blijven.

De uitzondering geldt voor deze gebieden:

  1. de Coen- en Vlothaven en de tegenovergelegen kade van de Mercuriushaven;
  2. het westelijk deel van het industriële gebied aan de IJ-oever in Amsterdam Noord;
  3. de toerit van de zuidelijke standbouwersingang van de RAI.

Uitbreiding en verscherping

Om de luchtkwaliteit in de hoofdstad te verbeteren breidt de hoofdstad vanaf 1 november de milieuzone uit. Daarnaast worden de huidige regels aangescherpt. Zo mogen er vanaf november alleen nog maar dieselbedrijfsauto’s met emissieklasse 4 of hoger de milieuzone betreden en worden oudere dieselpersonenauto’s geweerd. TLN wijst er al geruime tijd op dat ook het weren van andere emissie-uitstoot, zoals dat van personenauto’s, nodig is om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Ontheffingenbeleid

Voor het vrachtverkeer verandert er weinig aan het ontheffingenbeleid. De ontheffingsregeling blijft in lijn met de landelijk regelgeving en vrijstellingen. Het gaat hier om:

  • Dagontheffingen (maximaal 12 ontheffingen per kenteken per jaar)
  • Langdurige ontheffing (geldigheid: maximaal een jaar)
  • Ontheffing bij exceptioneel transport
  • Ontheffing lange levertijd
  • Hardheidsclausule in geval van onvoorziene en onredelijke gevolgen van beleid.

Vanaf 1 september 2020 kunnen (nieuwe) belanghebbenden een ontheffing aanvragen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs