Druk vanuit Europa op laadinfrastructuur lidstaten

Europa gaat druk zetten op de lidstaten dat ze meer werk maken van de uitrol van tank- en laadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen. De aanwezigheid van deze infrastructuur is een cruciale randvoorwaarde voor de transportsector om over te kunnen stappen op andere vormen van brandstoffen en aandrijving.

Het Europees Parlement heeft gestemd voor een voorstel waarmee de druk op de lidstaten wordt opgevoerd om te zorgen dat de infrastructuur voor elektrisch laden en het tanken van waterstof op orde komt. Dit voorstel is onderdeel van Fit-for-55-pakket dat de Europese Commissie in juli 2021 presenteerde.

Het aangenomen voorstel is een eerste stap. Vervolgens gaan de Europese Commissie, de Europese Raad (lidstaten) en het Europees Parlement om tafel om een akkoord te bereiken en daarmee uiteindelijk het voorstel in praktijk te kunnen brengen. Deze onderhandelingen starten naar verwachting later dit jaar maar zullen waarschijnlijk pas in 2023 zijn afgerond.

Zware voertuigen

TLN is positief over het voorstel vanuit het Europees Parlement. De uitrol van laadinfrastructuur in Nederland staat nog wel de nodige uitdagingen te wachten in verband met de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet. In het voorstel is specifiek aandacht voor laad- en tankinfrastructuur voor zware voertuigen. De Europarlementariërs hebben in hun voorstel de ambitie voor laadvereisten en aantal laadpunten die in 2026 aanwezig moeten zijn opgeschroefd. Ook moeten er tegen 2028 op beveiligde parkeerplaatsen voldoende laadvoorzieningen zijn. Daarnaast worden de doelstellingen voor waterstoflaadstations aangescherpt.

De Europese Transportcommissie zou ook graag zien dat lidstaten boetes opgelegd krijgen wanneer deze er niet in slagen tijdig aan de doelen uit de voorstellen te voldoen. Naast de laadinfrastructuur wijst de commissie er in haar rapport ook op dat het belangrijk is te werken aan CO₂-standaarden voor vrachtwagens die bijdragen aan CO₂-reductie. Dat voorstel wordt later dit jaar gepresenteerd door de Europese Commissie.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.