Drukte verreweg grootste fileveroorzaker

Ruim 90% van alle files wordt veroorzaakt door verkeersdrukte. Daarmee is drukte op de weg met afstand de grootste veroorzaker van files. Bij slechts 0.3% van alle files is een vrachtauto-ongeval de oorzaak. Dat blijkt uit de jaarrapportage 2019 van de Stichting Incident Management Vrachtauto’s (STIMVA).

Ook het aantal files dat veroorzaakt wordt door gestrande vrachtwagens is met 0.7% erg gering. Uit het jaarrapport blijkt dat het aantal gestrande vrachtwagens vorig jaar wel flink is toegenomen. In 2018 waren er 4.644 meldingen van een gestrande vrachtwagen. In 2019 waren dat er 6.302. Een toename van ruim 35%. Het aantal warme dagen in 2019 en de versnelde opsporing van Rijkswaterstaat bij dit soort meldingen lijken daar de oorzaken van te zijn.

Ongevalsbergingen

Verder blijkt uit de jaarreportage dat ongevalsbergingen van vrachtwagens sneller worden uitgevoerd. In 2019 was 56% van de bergingen binnen één uur afgehandeld. In 2016 lag dat percentage nog op 49%. De snellere afhandeling is met name te danken aan de verbeterde samenwerking tussen servicebedrijven en wegbeheerders. Daarnaast worden gestrande vrachtwagens eerder gemeld bij Waze en Flitsmeister en wordt er bij Rijkswaterstaaf actief naar social media gekeken, waardoor incidenten eerder worden gedetecteerd.

Reistijdverlies

Het reistijdverlies door files was in 2019 ruim 31 miljoen uur. Files veroorzaakt door verkeersdrukte zijn goed voor 71% van het totale verlies aan reistijd. Ook bij deze meting blijkt de impact van het goederenvervoer marginaal. Slechts 4.3% van het reistijdverlies wordt veroorzaakt door gestrande vrachtwagens of ongevallen met vrachtwagens. Ongevallen met personenauto’s (15.2%) veroorzaken relatief veel reistijdverlies.

Schadepost

Transport en Logistiek Nederland rekende eerder uit dat filevorming de sector transport en logistiek jaarlijks 1.4 miljard euro kost. Een enorme schadepost die met name wordt veroorzaakt door de drukte op de weg. Om fileschade in de toekomst te verminderen wil TLN daarom dat er extra geïnvesteerd wordt in infrastructuur en het oplossen van knelpunten bij belangrijke rijkswegen. In het verkiezingsmanifest benadrukt TLN dat er onder andere meer geld beschikbaar moet komen voor de A1, A12, A15, A58 en A67.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs