‘Elektrificeren is nodig in de transportsector, maar een uitdaging’

Verduurzamen in de transport- en logistiekbranche kan Rob Aarse van TLN niet snel genoeg gaan. Hij vertelt hierover in een artikel op de website van VNO/NCW. Hij praat over de stappen die de komende jaren nog genomen moeten worden, zeker met de komst van de zero-emissiezones in tientallen binnensteden vanaf 2025. Eén belangrijke stap is versterking van het stroomnet op diverse plaatsen.

Aarse ziet vooral voor bedrijven met vrachtwagens op korte termijn uitdagingen. Gelukkig wordt volgens hem momenteel hard gewerkt aan een verzwaring van het stroomnet. De verwachting is dat de problemen rond 2030 zijn opgelost. In de tussentijd is het volgens TLN belangrijk dat ondernemers zoeken naar mogelijkheden.

Hij raadt ondernemers aan om een planning te maken van al het benodigde materieel tot 2030. ‘Je kunt uitrekenen hoeveel energie je nodig hebt. Bedenk op welke plaatsen en momenten je die energie gaat gebruiken. Met deze informatie kun je in gesprek gaan met de netbeheerder en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.’

Wanneer snelle verzwaring van het stroomnet niet mogelijk is, zouden batterijcontainers een tussentijdse oplossing kunnen zijn. Helaas zijn batterijcontainers duur. TLN pleit daarom voor een fonds dat batterijcontainers beschikbaar maakt voor ondernemers die een verzwaarde aansluiting nodig hebben.

Lees het volledige artikel via deze link.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.