Elektrisch aangedreven opleggers zorgen voor CO2-reductie

Opleggers met een elektrische aandrijving kunnen in de praktijk tot 20 procent brandstof besparen. Zes samenwerkende organisaties werken aan de ontwikkeling hiervan, zo meldt de RAI Vereniging deze week. TLN vindt dit een kansrijke innovatie in de transitie naar emissieloos transport. Kritisch punt voor de vervoerders is balans tussen extra accugewicht en eventueel verminderd laadvermogen, aldus TLN.

De samenwerkende partijen – Econogy, Drive Line Systems (DLS), V-Tron, TNO, THT New Cool en RAI Vereniging – willen onder de naam yDrive een aandrijvingstechniek ontwikkelen om het brandstofverbruik verder terug te dringen en een bijdrage te leveren aan het verminderen van de uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen.

Het goederenvervoer over de weg zit in een transitie naar zero emissie transport. Hiervoor zet de truckindustrie vol in op elektrificatie van het wagenpark. Dit is van groot belang om ervoor te zorgen dat de uitstoot van emissies omlaag gaat en de klimaatdoelen worden behaald. Naast het elektrificeren van vrachtauto’s, wordt er ook gekeken hoe het conventioneel wegtransport met een dieselvrachtwagen nog schoner en zuiniger kan opereren. Dit is van essentieel belang in de transitieperiode.

Project yDrive

“Met het project yDrive wordt ingezet op het elektrificeren van een conventionele oplegger. yDrive bestaat uit een elektrisch aangedreven as, een oplaadbare accupakket, kingpinsensor en een slimme controller die zowel met als zonder communicatie met de vrachtwagen functioneert. Met deze technologie ontstaat een hybride combinatie waarbij tijdens vertragen en bergafwaarts rijden remenergie wordt geregenereerd en opgeslagen in een accu van de oplegger. Tijdens het optrekken wordt de energie uit de accu gebruikt om de oplegger aan te drijven. Hierdoor wordt de vrachtwagen ondersteund om van zijn plaats te komen en verbruikt hierdoor minder brandstof. De vrachtwagen kan hierdoor met een kleinere motor worden uitgerust”, aldus de RAI in een persbericht.

Klimaatwinst

De technologie heeft een groot besparingspotentieel. Volgens de berichtgeving van de RAI mikt het project mikt op een CO2 en brandstofreductie van 20% in stadsdistributie, 15% in regionale distributie en 10% bij lange afstandsvervoer. Jaarlijks worden er gemiddeld 12.500 nieuwe opleggers geregistreerd in Nederland en meer dan 200.000 in Europa. Het complete wagenpark in Europa is zelfs groter dan 3 miljoen opleggers. Het goederenvervoer over de weg is verantwoordelijk voor circa 9% van de wereldwijde CO2 uitstoot. Indien het gehele wagenpark met yDrive uitgevoerd zou worden, kan er meer dan 1% van de totale CO2 uitstoot worden gereduceerd met een product wat zichzelf moet terugverdienen binnen de economische levensduur van de oplegger.

Extra gewicht

TLN is voor iedere vermindering van brandstofverbruik en vindt dit een uitstekende ontwikkeling. In een later stadium kan het wellicht ook het energieverbruik van de elektrisch aangedreven trekker reduceren. Ook dat is winst. ‘Een kritisch punt dat de ontwikkelaars ongetwijfeld meenemen is de vraag hoeveel accugewicht je wilt kunnen meenemen op de oplegger, want accu’s gaan ten koste van laadvermogen. Die verhouding is voor vervoerders belangrijk. Het is van belang om dit soort aspecten direct mee te nemen bij het vervolgonderzoek in de praktijk’, aldus TLN.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.