Elisabeth Post (bestuursvoorzitter TLN): 3 miljard per jaar nodig voor infrastructuur

Een structurele investering van € 3 miljard per jaar is nodig om onze infrastructuur aan te passen aan de toekomstige eisen. We moeten voorkomen dat ons land straks vastloopt.

Dit pleidooi houdt TLN-voorzitter Elisabeth Post in een vraaggesprek met De Telegraaf. “Zonder transport is ons leven niet mogelijk. Je zult moeten blijven investeren in asfalt, naast spoor. Het goederenvervoer kan niet zonder weg”, aldus Post in de krant. Volgens haar heeft de coronacrisis nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk het goederenvervoer over de weg is. Als concrete projecten noemt ze de noodzakelijke verbreding van de A4 en uitbreiding van de belangrijke internationale transportaders A67, A12 en A15 richting Duitsland. Daarnaast zijn ook investeringen in de A1 en A58 nodig.

Past simpelweg niet

Uitbreiding van het wegennet is nodig om vervoersmogelijkheden te bieden aan de groeiende bevolking en mobiliteit. Post is het niet eens met de recente conclusie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur dat het wegennet geen uitbreiding behoeft. “Er moet asfalt bij, want we stonden voor de coronacrisis al in de file”, stelt ze. Als voorbeeld noemt ze de plannen om in de regio Schiphol een stad ter grootte van Den Haag te gaan bouwen. Daardoor zullen er in die regio meer dan een kwart extra vervoersbewegingen ontstaan. “Dat past simpelweg niet op de huidige weg”, zegt Post in de krant.

Volgens de TLN-voorzitter moet Nederland niet alleen in het spoor investeren, maar ook in weginfrastructuur. Er is volgens Post teveel aandacht voor spoorprojecten in relatie tot het vorige week aangekondigde Groeifonds van de ministers Wiebes en Hoekstra. De weg lijkt te worden vergeten, terwijl het van groot belang is dat de positie van Nederland als toegangspoort tot Europa optimaal blijft.

Verkiezingsmanifest

Dit is ook de boodschap die TLN aan een volgend kabinet meegeeft in het verkiezingsmanifest ‘Samen verdienen, samen verduurzamen’.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid