EP over beveiligde parkeerplaatsen en slapen in de cabine

In Brussel wordt momenteel in het Europees Parlement, en in de Raad, druk gewerkt om tot compromissen te komen in het Mobiliteitspakket dat voorligt. Met dit pakket probeert men de transportsector toekomstbestendig te maken.

​Het betreft complexe wetgeving waar men zich over buigt en dat heeft als gevolg dat er maar langzaam voortgang wordt geboekt.

Beveiligde parkeerplaatsen

Een van de moeilijkere onderwerpen is de discussie over beveiligde parkeerplaatsen. Op dit moment zijn er nog niet genoeg van deze parkeerplaatsen met alle problemen van dien. Er loopt een onderzoek vanuit de Europese Commissie waarbij ook TLN betrokken is. In dat onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden van een netwerk van beveiligde parkeerplaatsen langs de belangrijkste Europese transportcorridors.

Tijdens een debat in Brussel werd er vanuit de praktijk aandacht gegeven aan de knelpunten die er bestaan en werd ingegaan op de vraag hoe wetgeving die zou kunnen wegnemen. Ook TLN nam deel aan dit debat en wees er op dat de oplossing van de huidige problematiek rondom veilig parkeren niet alleen in Europa moet worden gezocht, maar ook op provinciaal en lokaal niveau, in samenwerking met de betrokken overheden.

Rust in de cabine

Ook de rust in de cabine is een veelbesproken onderwerp in Brussel. Om aandacht hieraan te geven had de IRU, de internationale koepel waarvan ook TLN lid is, Europarlementariër Wim van de Camp uitgenodigd zelf een nacht in een vrachtwagencabine door te brengen. De dag erop ging hij, samen met een aantal andere Europarlementariërs, in debat met vertegenwoordigers uit de sector.

TLN wil niet dat chauffeurs een nomadenbestaan moeten leiden, maar vindt het belangrijk dat het toegestaan blijft voor een chauffeur om eens in de 4 weken de rust in de cabine door te brengen op een parkeerplaats met adequate voorzieningen.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid