EU stelt nieuwe emissienormen voor voertuigen (Euro-7)

De Europese wetgevers hebben een akkoord bereikt over de zogenoemde Euro 7-normen, die de huidige Euro 6-normen met limieten voor niet-CO2-uitstoot van auto’s, bestelwagens en vrachtwagens moeten opvolgen. Het gaat hier bijvoorbeeld om uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden.

Fabrikanten zullen naar verwachting vanaf begin 2027 (voor auto’s en bestelwagens) en vanaf medio 2028 (voor vrachtwagens) moeten voldoen aan de normen bij de productie van nieuwe voertuigen. Met de nieuwe CO2-normen voor vrachtwagens vormt Euro 7 een nieuwe stap in de verduurzaming van de sector.

De limieten worden voor vrachtwagens aangescherpt. Voor stikstofoxiden (NOx) komt er bijvoorbeeld een limiet van 200 mg/kwh. Voor auto’s en bestelwagens zullen de huidige Euro 6 6-normen wel grotendeels in stand blijven. Dat betekent een NOx-limiet van 60mg/km voor bezineauto’s en een limiet van 80 mg/km voor dieselauto’s.

Daarnaast reguleert Euro 7 de slijtage van banden en vervuiling door remdeeltjes. Ook worden er duurzaamheidseisen gesteld aan accu’s voor elektrische voertuigen: na vijf jaar moeten ze 80% van de oorspronkelijke capaciteit hebben en na acht jaar 72%.

Samen met de CO2-standaarden gaan de nieuwe emissienormen de nodige investeringen eisen van fabrikanten. Dat kan weer zijn weerslag hebben op de aanschafprijs van vrachtwagens.

Verkiezingen

De afronding van het dossier Euro-7 is onderdeel van de laatste handelingen die in Brussel uitgevoerd worden voor het verkiezingsreces. Nadat in de laatste week van april dit reces van start gaat, gaat in Brussel de campagne op volle toeren draaien.

De laatste kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s worden in de komende weken bevestigd en de verschillende campagnemomenten en verkiezingsacties staan nu volop in de steigers. Op 6 juni gaan wij in Nederland naar de stembus.

Ook TLN roert zich uiteraard bij deze verkiezingen. Europa is voor onze sector van groot belang en TLN besteedt dan ook veel aandacht aan de Europese belangenbehartiging. Vorig jaar is er al TLN Manifest Europese verkiezingen 2024 opgesteld en gedeeld met de verschillende programmacommissies. In de komende maanden besteedt TLN meer aandacht aan deze verkiezingen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.